Vi har tatt en prat med noen rykende ferske StudConsult Alumni om veien deres videre. I denne artikkelen kan du lese om hva de skal og hvordan StudConsult har hjulpet dem dit.

Vi i StudConsult ønsker å takke dere alle for innsatsen dere har lagt ned i StudConsult og ønsker dere lykke til videre!

Marte Rekkavik

Marte har studert MSc in Business, Major in Logistics, Operations & Supply Chain Management, og har vært ansatt i StudConsult i fem år.

Hva skal du nå som du er ferdig med å studere?

Jeg har akkurat begynt i Deloitte, hvor jeg skal jobbe i Consulting med hovedfokus på Supply Chain. Jeg gleder meg veldig til å komme ordentlig i gang og se hva jeg kan bidra med, forhåpentligvis har jeg noen erfaringer fra StudConsult som kan komme godt med. Teamet mitt har også virkelig tatt meg godt imot, og det virker som at jeg skal jobbe med en supertrivelig gjeng.

Hvordan har StudConsult hjulpet deg på til der du er nå?

For det første har StudConsult gitt meg et helt fantastisk nettverk og jeg blir stadig imponert over hvor dyktige, ambisiøse, og engasjerte studentene som jobber i StudConsult er. For det andre har jeg via StudConsult fått mulighet til å jobbe på reelle prosjekter, hvor det har vært svært givende å lære mer om forskjellige bransjer og prosjektmetodikker. Prosjektarbeidet gjorde at jeg hadde relevant erfaring når jeg skulle begynne å søke fulltidsjobb, og blant punktene på min CV er definitivt StudConsult det som har fått mest oppmerksomhet i intervjusettinger. Sist men ikke minst har StudConsult også gitt meg muligheten for å tilegne meg en viss ledererfaring, både gjennom prosjektlederstillingen og stillingen som HR-ansvarlig i 2020. Kort oppsummert vil jeg si at StudConsult har vært den viktigste komponenten for min karriereutvikling, og de mulighetene jeg har i dag ville ikke vært oppnåelige uten StudConsult.

Hvilket prosjekt husker du best og hvorfor?

Prosjektet som fremdeles står sterkest i minnet er et prosjekt vi gjorde med Folkehelseinstituttet (FHI). I samråd med Informed Health Choice hadde FHI laget en lærebok om kritisk tenking vedrørende helsepåstander tiltenkt norsk grunnskole. Prosjektteamet skulle kartlegge dagens situasjon, identifisere de viktigste beslutningstakerne, samt finne lærebokens optimale posisjon i pensum. For å finne ut av dette intervjuet vi både lærere, rektorer, og politikere.

Prosjektet var et av mine første, og da jeg underveis i prosjektet ble tildelt rollen som prosjektleder ble jeg relativt nervøs. Jeg lærte likevel ekstremt mye om hvordan man kan lede et team med mennesker som i utgangspunktet innehar mer erfaring enn meg selv, og det vært svært lærerikt å samarbeide så tett med kontaktpersonene i FHI.

Helene Rose

Helene har studert MSc i Ledelse og organisasjonspsykologi på BI, og har jobbet i StudConsult i to år.

Hva skal du nå som du er ferdig med å studere?

Nå som jeg er ferdig å studere skal jeg begynne i PwC Consulting i People & Organization. Her skal jeg jobbe som konsulent og bistå bedrifter i å utvikle, endre og forbedre HR strategielementer slik som deres menneskelige ressurser, ledelse og kultur. Mitt første prosjekt blir innen lederutvikling, noe som jeg gleder meg veldig til!

Hvordan har StudConsult hjulpet deg på veien til der du er nå?

Jeg fikk faktisk første kontakt med PwC via et arrangement som PwC inviterte StudConsult til å søke om å delta på. Gjennom dette arrangementet fikk jeg et intervju, og i denne sammenheng var det utrolig nyttig å sitte på erfaring med både personlig- og caseintervju fra rekrutteringsprosessen til StudConsult. Dessuten lærte jeg mye av andre StudConsultere gjennom sparring og samarbeid som jeg kommer til å ta med meg videre inn i arbeidslivet.

Hva synes du er de tre beste tingene med StudConsult?

Det er mange bra ting med StudConsult, men om jeg skulle trukket frem tre ville det vært:

  1. Nær kontakt med næringslivet: Gjennom prosjekter, kundekontakt og lærerike samt nettverksbyggende kurs med kjente bedrifter.
  2. Mulighet til å bygge ledererfaring: StudConsult velger ny ledelse hvert år, der alle har lik mulighet til å søke seg til lederverv. Jeg ble selv valgt til HR-ansvarlig i ett år, og fikk svært nyttig erfaring i å legge strategi og drive firma sammen med resten av ledelsen.
  3. Mulighet til å teste ut konsulentrollen: Få studentorganisasjoner gir samme erfaring som StudConsult når det kommer til å teste ut rollen som konsulent. I StudConsult får man muligheten til å jobbe på reelle prosjekter og dermed gjøre en rekke oppgaver slik som markedsanalyser, datainnsamling, rapportskriving, samt salg og å holde kontakt med kunde. Erfaringen man får herfra er supernyttig i både fremtidige søknadsprosesser og til den dagen man er ferdig som student og skal begynne å jobbe!

Har du gjort noe morsomt i ferien?

I år har jeg vært så heldig at jeg har hatt hele 2,5 måneder ferie. Dette har jeg nyt til det fulleste, spesielt siden jeg sikkert ikke får like lang ferie igjen før jeg er pensjonist! Jeg har brukt mye tid på hytta og har også tatt meg en tur til Lofoten og Nice.

Hvilket prosjekt husker du best og hvorfor?

Prosjektet jeg husker best var for et firma som driver med utvikling av nye miljøvennlige teknologier for å bedre fiskevelferden og biosikkerheten i oppdrettsnæringen. I dette prosjektet ønsket firmaet hjelp med å undersøke markedet for ozon generatorer til bruk i vask og rensing av vann i bussvaskindustrien, en industri som firmaet ønsket å ekspandere til. Formålet var å kartlegge konkurrenter i Europa og å finne og opprette kontakt mellom firmaet og mulige salgspunkter. Prosjektet var langt og omfattende, og ved å jobbe sammen som et godt team klarte StudConsult å levere en god rapport sammen med anbefaling for hvilke land firmaet burde vurdere å ekspandere til. Kunden ble fornøyd, og vi StudConsultere lærte mye av å sette seg inn i en nisje vi ikke hadde jobbet med tidligere.

Vilde Myklebust

Vilde har studert MSc in Business Analytics, og har vært med i StudConsult i 2 år.

Hva skal du nå som du er ferdig med å studere?

Nå jobber jeg i konsulentselskapet Sopra Steria med Bærekraft og Digitalisering

Hvordan har StudConsult hjulpet deg på til der du er nå?

StudConsult har gitt meg innsikt i konsulentbransjen, relevant nettverk og faglig kursing.

Hva syntes du er de tre beste tingene med StudConsult?

De tre beste tingene med StudConsult er folkene, nettverket og alle de kule bedriftene men får kjennskap til!

Marie Meland

Marie studerte MSc in Business, Major in Strategy, og jobbet i StudConsult i 1 år.

Hva skal du nå som du er ferdig med å studere?

Jeg skal jobbe som Analyst i PA Consulting, et management consulting firma. Her skal jeg spesielt jobbe med digitale transformasjoner innen offentlig sektor, noe jeg ser svært frem til!

Hvordan har StudConsult hjulpet deg på til der du er nå?

Min tid i StudConsult har hatt stor påvirkning på mine karrieremuligheter. Den har gitt meg relevant erfaring, innsikt i konsulentrollen, samt et større nettverk, noe som er veldig verdifullt.

Hva syntes du er de tre beste tingene med StudConsult?

Engasjerte ansatte, unike muligheter for videre karriere og masse spennende erfaringer!

Andrea Kring Pedersen

Andrea har studert Bachelor of Business Administration med spesialisering i finans, og flytter nå til Østerrike for å starte på master i Banking and Finance. Hun har jobbet i Studconsult i nesten tre år.

Hvordan har StudConsult hjulpet deg på til der du er nå?

StudConsult gjorde at jeg hadde noe relevant erfaring å vise til intervju til den første relevante jobben og generelt erfaring å vise i jobbsøkingsprosessen.

Hva syntes du er de tre beste tingene med StudConsult?

Folka! I tillegg har det gitt meg muligheten til å kaste meg ut i nye ting, gjennom rollen som prosjektleder og økonomiansvarlig. StudConsult har også gitt meg muligheten til å bli bedre store aktører i næringslivet.

Hvilken erfaring husker du best og hvorfor?

For min del er det nok rollen i ledelsen som har preget tiden min i StudConsult mer enn et enkeltstående prosjekt. Det var utrolig lærerikt!

Published On: 1 september 2022 - 7:43 / By /