Tjenester

StudConsult har erfarne medarbeidere og vårt store nettverk gir deg den hjelpen du trenger – uansett størrelse på din organisasjon. Vi bistår både offentlige og private virksomheter.

 • Markedsundersøkelser

Få riktig beslutningsgrunnlag gjennom markedsundersøkelser

 • Kundeanalyse
 • Konkurrentanalyse
 • Trendanalyse
 • Andre type analyser
 • Datainnsamling

Hent inn og forvalt din bedrifts sentrale data

 • Kundeundersøkelser
 • Medarbeiderundersøkelser
 • Datainnsamling og dataforvaltning
In-House Sales Training
Harness Your Social Proof
 • Strategisk analyse

Analysere situasjoner

 • Utbredninger
 • Modeller
 • Nøkkeltallanalyse
 • Budsjettering

“Vi engasjerte StudConsult for å hjelpe oss med å analysere markedssituasjonen for norsk industri på Østlandet. De opptrådte profesjonelt og tok initiativ til arbeidsmøter underveis for å avstemme innhold og videre arbeid. Produktet ble levert iht. avtalt tid, kvalitet og kostnad. Vi er godt fornøyde med StudConsult.”

Magnus Wien Klæboe

Seksjonsleder (sivilingeniør)
Erichsen & Horgen

Vår forretningsmetode

Toppstudenter

Består av toppstudenter
ved BI

Skreddersydd team

God blanding av bachelor- og masterstudenter

Undersøkelser

Markedsundersøkelser og strategianalyser