Alle skal ha like muligheter til å bruke studconsult.no. Vårt mål er å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Markedsteamet i StudConsult er ansvarlige for studconsult.no.

Vi følger retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) (eksternt nettsted).

Denne erklæringen gjelder ikke subdomener.

Vi skal

 • Tilfredsstille minst AA-krav og etterstrebe AAA-krav i WCAG 2.0.
 • Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
 • Kommunisere klart og forståelig.
 • Sikre universell utforming ved valg eller oppgradering av tredjepartssystemer.

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger

 • Informasjon og brukergrensesnitt skal kunne oppfattes av alle brukere.
 • Brukerne skal kunne navigere på nettstedet og betjene grensesnittet.
 • Nettstedet skal være lesbart og forståelig, med en forutsigbar brukeropplevelse.
 • Innholdet skal være kompatibelt med nåværende og fremtidig hjelpemiddelteknologi.

Slik jobber vi

 • Universell utforming er en del av daglig forvaltning og videreutvikling av nettstedet.
 • Vi har kontinuerlig fokus på å rette opp WCAG-feil.
 • Vi vurderer alle tilbakemeldinger som kan bidra til å gjøre nettstedet mer tilgjengelig.

Hva gjør vi nå?

Liste over ting vi vet ikke fungerer som det skal

 • Ingen per dags dato

Hjelp oss til å bli bedre på universell utforming

Vi setter pris på at du sier ifra hvis det er noe vi kan gjøre for å bli bedre på universell utforming.

Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller skriver vi på en måte som gjør at det er vanskelig å forstå?

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet!

Send oss en e-post: marked@studconsult.no