StudConsult benytter seg av Whistle Varslingstjeneste levert av AdvokatOnline. Dersom et medlem av StudConsult, en kunde eller andre interessenter oppdager et kritikkverdig forhold i StudConsult sin drift kan dette varsles om anonymt via vår Whistle-portal:

Vanlig praksis er at dersom du blir kjent med noe kritikkverdig i virksomheten (ulovligheter, brudd på interne regler eller etisk uforsvarlig praksis) skal du melde fra til din nærmeste overordnede.

Dersom du ikke får respons eller det kritikkverdige forholdet er vanskelig å ta opp med din overordnede, kan du bruke denne varslingskanalen. Du har både rett og plikt å varsle om kritikkverdige forhold.

Varslingskanalen er en tjeneste fra AdvokatOnline som vil videreformidle ditt varsel til daglig leder og HR sjef i StudConsult gjennom en sikker og kryptert prosess. Dette gjøres ved bruk av webløsningen Whistle som er utviklet for å imøtekomme Arbeidsmiljølovens bestemmelser om forsvarlig varsling og Datatilsynets krav om behandling av personopplysninger.