Samarbeid

About us

Ønsker du å komme i kontakt med BIs mest engasjerte studenter? Vi er åpne for strategiske samarbeid som kurs og relasjonsbygging.

To type partnerskaper

We have the best instructors

Samarbeidspartner

Vi er åpne for strategiske samarbeid som kurs og relasjonsbygging. StudConsult drar i dag på en rekke kurs med ulike selskaper for faglig innhold og sosial sammenkomst.

Capgemini Consulting

Tidligere har StudConsult hatt et strategisk samarbeid med Capgemini Consulting, der vi fikk mulighet til å delta på relevante kurs – kursene gav oss god innsikt i egenskaper som er nyttig å ha som konsulent. Dette er noen av kursene vi deltok på:

  • Strategisk virksomhetsstyring
  • Presentasjonsteknikk
  • Salgsteknikk

I tillegg til kurs fikk vi være med på CC sprek en gang i semesteret. Dette var et ukentlig arrangement for ansatte i Capgemini Consulting der man samlet seg for å trene.

– Capgemini Consulting

Tilbakemelding

«Gjennom et samarbeid med StudConsult får vi mulighet til å bli kjent med engasjerte og dyktige studenter som interesserer seg for en hverdag med consulting»