StudConsult er et aksjeselskap eid 34 % av Studentforeningen på BI (BISO) og 66 % av Stiftelsen
Junior Enterprise Norway (JEN) (ekstern lenke).

JEN er en paraplyorganisasjon for StudConsult AS. Formålet til stiftelsen er å eie selskaper som yter profesjonell konsulentvirksomhet slik at:

  1. Studenter får anledning til å praktisere sine faglige kunnskaper i næringslivet.
  2. Studenter fra ulike skoler i størst mulig grad får samarbeide tverfaglig.
  3. Studenter kan knytte kontakter i næringslivet gjennom en jobbsituasjon.

JEN er en formalitet som skal sørge for at StudConsult kan fortsette drift etter at nåværende ansatte / ledere sier opp jobben, og at ingen skal ta ut utbytte etc. av selskapet. StudConsult er et non-profit selskap, som vil si at alt overskudd blir ført tilbake til selskapet og går til fellesskapet.

De ansatte i StudConsult har stemmerett på generalforsamlingen, og kan være med påvirke saker som må opp til eierne. F.eks. endring av vedtekter i StudConsult, valg av ny ledelse og styre.