Strategisk analyse

Innsamling av relevant informasjon og opparbeidelse av innsikt er essensielt for beslutningstaking, planlegging for videre drift og posisjonering i markedet. Analyse og diverse rammeverk benyttes som utgangspunkt for å gi din bedrift best mulig grunnlag for å ta fordelaktige strategiske valg. StudConsult har samarbeidet med flere aktører og bistått med strategiske utredninger, modeller, nøkkeltallsanalyser, oppkjøpsevalueringer, og budsjettering.

Harness Your Social Proof

“Vi engasjerte StudConsult for å hjelpe oss med å analysere markedssituasjonen for norsk industri på Østlandet. De opptrådte profesjonelt og tok initiativ til arbeidsmøter underveis for å avstemme innhold og videre arbeid. Produktet ble levert iht. avtalt tid, kvalitet og kostnad. Vi er godt fornøyde med StudConsult ”

Magnus Wien Klæboe

Seksjonsleder/sivilingeniør, Erichsen & Horgen