Strategisk analyse

Innsamling av relevant informasjon og opparbeidelse av innsikt er essensielt for beslutningstaking, planlegging for videre drift og posisjonering i markedet. Analyse og diverse rammeverk benyttes som utgangspunkt for å gi din bedrift best mulig grunnlag for å ta fordelaktige strategiske valg. StudConsult har samarbeidet med flere aktører og bistått med strategiske utredninger, modeller, nøkkeltallsanalyser, oppkjøpsevalueringer, og budsjettering.

TA KONTAKT
Harness Your Social Proof

“Vi engasjerte StudConsult for å hjelpe oss med å analysere markedssituasjonen for norsk industri på Østlandet. De opptrådte profesjonelt og tok initiativ til arbeidsmøter underveis for å avstemme innhold og videre arbeid. Produktet ble levert iht. avtalt tid, kvalitet og kostnad. Vi er godt fornøyde med StudConsult ”

Magnus Wien Klæboe

Seksjonsleder/sivilingeniør, Erichsen & Horgen

Et stort børsnotert selskap, og en betydelig aktør i norsk næringsliv, tok kontakt med oss for å få utført en M&A Target Screening for et potensielt strategisk oppkjøp. StudConsult innhentet informasjon om de opprinnelige 90 selskapene oppgitt, og gjorde i tillegg en evaluering av ytterligere 80 kandidater ansett som aktuelle. Endelig leveranse til kunde bestod av nøkkelinformasjon om de 11 mest aktuelle kandidatene, samt en endelig anbefaling av oppkjøpskandidat. Prosjektet resulterte senere i et oppkjøp av StudConsults anbefalte kandidat.

StudConsult ble våren 2019 kontaktet av oppstartsselskapet Nuet, som produserer en ny type akevitt som i første omgang skal distribueres til Norge og Storbritannia. Nuet ønsket en analyse av brennevinmarkedet i London for å få bedre innsikt i preferanser og vaner til deres fremtidige kunder. To av våre konsulenter dro dermed til London og gjennomførte intervjuer med en rekke aktører, og utarbeidet deretter en rapport om markedet som vil være verdifull i Nuets videre strategi.

“Å jobbe med StudConsult var rett og slett veldig bra. De var ekstremt profesjonelle, og ikke minst fleksible, som er viktig i prosjekter som dette, og ellers i arbeidslivet. De hadde fokus på å lytte til hva vi i Nuet trengte, svarte kjapt på henvendelser, brukte sunn fornuft underveis, og leverte til slutt et veldig bra produkt. Jeg kan med glede anbefale StudConsult til hvem som helst, og jeg tipper det ikke er siste gang Nuet kommer til å bruke dem.”

Morten Pharo Halle

Founder og CEO i Nuet