Datainnsamling

Hent inn og forvalt din bedrifts sentrale data

In-House Sales Training

Vi kan bidra i alle fasene av et datainnsamlingsprosjekt, fra planlegging og konseptuell utvikling til spørreskjemautforming, trekking av utvalg, gjennomføring, datatilrettelegging, analyse og rapportering.

Kvalitativ datainnsamling

Få innblikk i kundens tanker og oppfatning av dine priser, produkter og merkevare.

Kvantitativ datainnsamling

Få svar på ting som dine kunders priselastisitet, tidsbruk eller forbruk.

 

Dataforvaltning og lagring

Ta vare på dataen slik at den lett kan hentes opp og brukes som besluttningsgrunnlag for din virksomhet.

“StudConsult gjennomførte våren 2017 et datainnsamlingsprisjekt for oss. De holdt oss løpende orientert om progresjon slik at vi kunne holde god kontroll på kostnader. Prosjektet ble levert i henhold til de rammer og mål som ble avtalt på forhånd.”

Øyvind Klevar

Daglig leder, Geonor AS