Våren 2024 bringer med seg en enestående mulighet for bedrifter til å vinne konsulenttjenester verdt NOK 50 000, tilsvarende 70 timer, med StudConsult! For å delta i konkurransen må dere sende inn et prosjekt dere ønsker hjelp til av StudConsult, beskrevet i korte trekk og hva dere konkret ønsker at vi i StudConsult skal bistå med. Prosjektet som sendes inn kan være helt nytt, påbegynt eller i planleggingsfasen. Et vilkår til prosjektet er at det kan benyttes i vår markedsføring under og etter gjennomføring. Etter påmeldingsfristen velger StudConsult ut de ti mest spennende prosjektene og inviterer til et møte for å bli bedre kjent med prosjektet og bedriften, samt utfordringer knyttet til det.

Under kan du lese om prosjekter vi har gjennomført tidligere, men typiske prosjekter er:

  • Markedsundersøkelse og -analyse
  • Datainnsamling og visualisering
  • Strategisk analyse
  • Markedsstrategi og markedsføringsplan
  • Medarbeiderundersøkelser og rekrutteringsstrategi

Konkurransen er åpent for alle typer prosjekter. StudConsults konsulenter stammer fra en rekke utdanningsbakgrunner og har kompetanse innenfor områder som økonomi, finans, jus, markedsføring og HR. 

Påmeldingsfristen er 24. mars 2024, så sørg for å få inn pitchene deres innen fristen! Vi gleder oss til å utforske de innovative idéene og prosjektene dere ønsker hjelp med. Det er mulig å melde seg på konkurransen gjennom å trykke her.

Lykke til! 

Eventuelle spørsmål knyttet til konkurransen eller prosjekter kan sendes til kristoffer.lundberg@studconsult.no.

Høsten 2023 gjennomførte StudConsult en grundig prisstrategi analyse for Recouture. Vi utformet en kvantitativ markedsundersøkelse og analyserte resultatene. Gjennom vår analyse fikk vi bekreftet Recoutures prisstrategi og markedspotensial. Undersøkelsen ble gjennom vår leverandør distribuert til et utvalg respondenter fra hele Norden. Svarene fra undersøkelsen gjorde at Recouture fikk bekreftet sin prisstrategi og markedspotensial, noe som åpnet muligheten for videre finansiering av selskapet fra kreditorer. 

På vegne av Diar gjennomførte StudConsult i 2022 en grundig analyse av elbil- og streamingmarkedet i Norge. Formålet med analysen var å kartlegge kundenes behov og preferanser i markedene, samt å identifisere potensielle nye faktorer som kan trigge endringer i markedene. Fremhevet bilde av Diars logo

Våren 2019 gjennomførte StudConsult en analyse av brennevinmarkedet i London for å få bedre innsikt i preferanser og vaner til Nuet fremtidige kunder. Vi gjennomførte intervjuer med en rekke aktører, og utarbeidet deretter en rapport om markedet som vil være verdifull i Nuets videre strategi. Flaske med Nuet Aquavit i norsk natur.
Published On: 23 februar 2024 - 11:47 / By /