Året 2024 har akkurat startet og for StudConsult så innebærer dette bytte av ledelsen. Mange engasjerte ansatte søkte på de ulike stillingene, og nå i januar har de tatt over deres respektive roller. Vi har intervjuet avtroppende leder for å få et innblikk i hvordan det har vært å være leder i StudConsult. Avtroppende ledelse består av Nathalie Humlen, Vetle Hægeland, Sverre Borchgrevink Starheim, Henrik Gregersen, Kimberly Johnson og  Carl Martin Prebensen. De ønsker velkommen til ny ledelse bestående av leder Karl Källgåren, økonomiansvarlig og nestleder Edvardt Tuko, markedsansvarlig Terese Aanning, HR-ansvarlig Anastasia Charissa Rumawas, prosjektkoordinator Joakim Ingebrigtsen og salgsansvarlig Kristoffer Lundberg. 

Tidligere Daglig Leder, Nathalie Humlen 

Hva har vært det mest interessante med ditt lederverv? 

Rollen som daglig leder er veldig variert, og læringskurven har vært bratt fra første dag. Nærmest på daglig basis må man sette seg inn i nye ting og ha totalt oversikt over de ulike teamene og prosjektene, hvilket har gitt et enormt eierskap i tillegg til personlig og profesjonell mestring. Sist men ikke minst så har jeg vært ekstremt heldig å få sitte sammen med fantastisk ledelse!Published On: 23 januar 2024 - 5:11 / By /