Mars måned har vært innholdsrik for oss i StudConsult. I tillegg til arbeid på flere prosjekter har vi vært så heldige å få komme på besøk og kurs på kontorene til flere spennende selskaper. Kompetanseutvikling står sentralt hos oss i StudConsult, og derfor er relevante initiativ som dette noe vi med glede møter opp på.

Problemløsing med Bain & Company

4. mars møtte vi opp på hovedkontoret til Bain & Company. Der ble vi introdusert til flere av de ansatte fra selskapet, både nye og gamle, før turen gikk videre inn i lokalene deres. Etter alle hadde fått noe å drikke fikk vi en presentasjon om hva de jobbet med i Bain.

Videre ble det servert en felles middag med mingling og nettverksbygging, før vi fikk en lengre innføring i hvordan man bør jobbe med problemløsing. Her fikk vi gode eksempler fra hvordan de ansatte selv tilnærmet seg problemer på sine egne prosjekter, og tips til hvordan vi selv kan benytte oss av de samme metodene.

Prisstrategi med Simon-Kucher & Partners

10. mars gikk turen til kontorene til Simon-Kucher & Partners. Etter å ha hilst på de ansatte fra selskapet fikk vi høre mer om hva de selv arbeidet med, hvordan de jobbet, og hvilke forretningsområder de opererte mest i.

Deretter gikk vi over til kveldens hovedtema, som var prising og prisstrategi. Etter en innføring i konseptet skulle vi delta i en simulering om prisstrategi, der vi ble delt inn i grupper på to og to for å konkurrere mot hverandre. Etter flere runder med dette, og en vinner var kåret, var det videre duket for mat og mingling sammen med konsulentene.

StudConsultere som spiller

Power BI med BDO

23. mars var vi invitert til BDO sine kontorer i Vika der vi fikk et introduksjonskurs i Power BI. Det hele startet med en introduksjon om hva Power BI er, og hva det kan brukes til. Deretter begynte vi å formatere dataen i Query, lage nye måltall i DAX og behandle relasjoner mellom dataen. Når dette var klart, begynte vi å visualisere dataen og ferdigstille rapporten.

Bilde av dashboardet vi laget i Power BI under Power BI kurs hos BDO.

Kurset ga en fantastisk innføring i Power BI og dets mange bruksområder. Det var spennende å lage interaktive dashbord som gir god innsikt og dynamisk rapportering. Vi tar med oss innføringen vi fikk som et godt grunnlag til videre kompetanseutvikling innen Power BI.

Fellesbilde av StudConsult og BDO under Power BI kurs hos BDO.

Vi sier takk for nå til alle de behjelpelige konsulentene vi fikk mulighet til å møte på kursene, og ser frem til videre muligheter for kurs og kompetanseutvikling.