Konsulentbransjen har tradisjonelt vært mannsdominert, med en lav kvinneandel. Kun én av tre konsulenter innen ledelsesrådgivning i konsulentbransjen er kvinner. For ledelsesstillinger er tallet enda lavere. Men i likhet med samfunnet ellers, er dette i endring.

Flere faktorer i bransjen har bidratt til lavere rekruttering blant kvinner tidligere. Myter om hard og konkurransepreget kultur, samt mangel på rollemodeller, har bidratt til færre kvinnelige søkere. Konsulentbransjen innebærer til tider lange dager, som kan være utfordrende å kombinere med privatliv. Mange konsulentfirma jobber nå derfor aktivt for å tilrettelegge bedre for ulike livssituasjoner.

 

Kvinner i StudConsult

StudConsult er opptatt av mangfold blant ansatte, inkludert en god kjønnsbalanse. Vi har omlag 50/50 fordeling mellom kvinnelige og mannlige ansatte, også i ledelsen. Siden 1988 har vi hatt en rekke kvinnelige daglige ledere, inkludert nåværende daglige leder Ailin Andersen.

“Jeg tror vi har sett et skifte de siste årene, hvor stadig flere kvinner beveger seg inn i yrker som tidligere har vært mannsdominerte”, sier daglig leder Ailin Andersen.

“Dette er et godt tegn, men vi må fremdeles jobbe for å skape mer likestilling i arbeidslivet. Konsulentbransjen er svært spennende og åpner opp for et hav av muligheter. Du får mye erfaring på kort tid og jobber ofte med svært dyktige mennesker.”

Andersen påpeker også viktigheten av at konsulentfirmaer har et bevisst forhold til å rekruttere kvinnelige studenter.

“Fremover tror jeg det bli enda viktigere å oppfordre flere kvinner til å søke seg til konsulentbransjen. Både gjennom diverse internship, mentorprogrammer og stillingsutlysninger som spesifikt retter seg mot kvinner. Jeg tror konsulentbransjen, og andre mannsdominerte yrker, kan se gode synergieffekter ved å innføre slike tiltak.”

Vi oppfordrer kvinneligere studenter til å vurdere konsulentbransjen som en karrieremulighet!

Published On: 8 mars 2022 - 11:01 / By /