For StudConsult har 2021 vært et spennende og innholdsrikt år som har bydd på både muligheter og utfordringer. På tross av nok et år med koronatiltak og tilpasninger har våre engasjerte ansatte holdt aktivitetsnivået oppe, både på prosjekter, på kurs og i sosiale sammenhenger. I løpet av året som gikk jobbet vi på 11 ulike prosjekter, og endte året med en omsetning på kr 386 406, en økning på 14% fra 2020.

Rekruttering

Vi i StudConsult rekrutterer nye konsulenter fra alle årstrinn og studier på Handelshøyskolen BI én gang i året på starten av høstsemesteret i august/september. Etter en fantastisk rekrutteringsperiode fikk vi i 2021 inn 13 dyktige nyansatte som har vært engasjerte fra første dag.

Kurs

I mars deltok vi på digitalt kurs med Dale Carnegie Norge. Her fikk vi en innføring i hva som er en konsulents viktigste ferdigheter, presentasjonsteknikker og effektiv kommunikasjon med fokus på videomøter.

I oktober ble vi invitert til Kearney, der vi fikk hilse på konsulentene og en god innføring i hvordan en typisk ansettelsesprosess foregår. Innsikten i både personlige intervjuer og caseintervjuer var nyttig, og definitivt noe vi tar med oss videre.

I november ble vi invitert til PwC sine kontorer i Bjørvika. I tillegg til en hyggelig kveld der vi ble bedre kjent med PwC som selskap var vi også på Excel-kurs og forstod hvor viktig Excel er dersom man jobber innen konsulentbransjen.

Ny samarbeidspartner

Som en studentdrevetbedrift har vi mange ansatte som er relativt nye i arbeidslivet. Det er derfor viktig for StudConsult å ha en god praksis for håndtering av eventuelle kritikkverdige forhold, slik at de ansatte blir bevisste på viktigheten av dette. Gjennom vår nye samarbeidspartner, AdvokatOnline AS, har vi fått et helt nytt varslingssystem kalt Whistle.

Ny ledelse

Et nytt år er synonymt med ny ledelse, og årets nye ledelse ble dermed valgt inn i oktober. Seks engasjerte ansatte ble innstilt og tok over stillingene sine i januar 2022. Vi ser frem til å se planene deres for selskapet i året som kommer.

Avslutning

Vi kan se tilbake på et lærerikt og noe annerledes år, og ser frem til året som kommer, da det er mange nye mulige prosjekter på planen. Vi har fått inn mange engasjerte nyansatte, i tillegg til våre erfarne konsulenter med flere års erfaring, noe som lover godt for tiden fremover. Vi gleder oss mye og ønsker avslutningsvis å takke alle som har fulgt oss underveis det siste året.

Published On: 10 februar 2022 - 11:17 / By /