Året er over og for StudConsult så innebærer dette bytte av ledelsen. Mange engasjerte ansatte søkte på de ulike stillingene, og over månedsskiftet vil de ta over sine respektive roller. Vi har intervjuet StudConsults av- og påtroppende ledelse for å få et innblikk i erfaringer og planer for vervet. Avtroppende ledelse består av Helene Sofie Bakke, Andrea Kring Pedersen, Nicolai Woxholt, Helene Vemmestad, Ulrikke Hande og Viljar Engsund Smith. De ønsker velkommen til ny ledelse bestående av Ailin Andersen, Sondre Juven, Lucas Randali, Petter Moger, Nora Harket og Victoria Romberg.

Avtroppende ledelse

(f.v. Nicolai Woxholt, Viljar Smith, Helene Sofie Bakke, Helene Vemmestad, Ulrikke Hande, Andrea Kring Pedersen)

Helene Sofie Bakke, Daglig Leder

Hva har vært det mest interessante med ditt lederverv?

– Kort oppsummert vil jeg si vi har fått til mye det siste året både som ledelse, og sammen med alle våre dyktige ansatte. Første halvår var preget av kun digitale møter, men likevel klarte vi å holde engasjementet oppe, samt. økt intern- og prosjektarbeid ved at vi har laget god struktur og gode planer.

– Andre halvår kunne vi endelig møtes fysisk igjen, og vi ansatte 13 nye konsulenter som har hatt positiv effekt på både arbeidsmiljø og verdiskapningen til både StudConsult og våre kunder. Selvfølgelig går aldri ting helt etter planen og mange av arbeidsoppgavene til daglig leder oppstår adhoc. Det gjør at man hele tiden må omstrukturere planer og tiden siden, og det er noe av det som er det kuleste med å sitte som daglig leder.

– Du får mulighet til å få innsyn i alle ledd i organisasjonen, du kommer enda tettere på medarbeiderne, får være med på å skape engasjement og sette retning. Et langt svar, til et kort spørsmål. Men, vanskelig å være kort når man har et stort driv og engasjement for både StudConsult og ledelsen.

 

 

Published On: 31 desember 2021 - 11:32 / By /