I Norges 200 største selskaper er kun 7,5% kvinnelige ledere, men talentet til å lede er jevnt fordelt uavhengig av kjønn, mener Hege Yli Melhus Ask. Går de store selskapene glipp av gode ledere, fordi det er en altfor skjev kjønnsfordeling? Hvordan skal vi få flere kvinnelige toppledere?

StudConsult er stolte over å ha en 50/50 kjønnsfordeling i ledelsen. I rekrutteringsprosesser er kjønnsbalanse noe vi etterstreber, men den høyere andelen av mannlige søkere gjør det utfordrende. Hvordan skal vi få flere kvinnelige søkere, og hvordan skal næringslivet få flere kvinnelige toppledere?

Hege Yli Melhus Ask (43) hadde helt siden ungdomsskolen og speider’n et ønske om å bli leder. I dag er hun konserndirektør i Privat Norge i Gjensidige hvor hun blant annet har ansvaret for 8 milliarder kroner i omsetning og 550 ansatte. I tillegg er hun styreleder i investeringsfondet Skagerak Maturo Seed og medlem av juryen i Årets ledertalent til e24 – en kåring hun selv var første vinner av i 2009. Hun tok en Maîtrise des Sciences de Gestion (tilsvarende siviløkonom) ved Universite Paris IX Dauphine, og har vært forskningsassistent ved prestisjefylte INSEAD i Frankrike. Vi var så heldige å få intervjue Hege om næringslivets skjeve kjønnsfordeling, og høre hennes råd til kvinner med lederambisjoner.

Bilde av Hege Yli Melhus Ask. Hun er konserndirektør i Gjensidige.

Portrettbilde: Hege Yli Melhus Ask

Hvor viktig er det å ha kvinner i ledelsen og i bedriften generelt?

Jeg er overbevist om to ting; talent er jevnt fordelt mellom kjønnene, og for å lykkes fremover, enten i det private næringsliv eller i det offentlige, må vi bruke hele talentpoolen for å sikre oss de flinkeste folka. Da må vi gjøre noe med dagens skjevhet.

Hva skal til for å få enda flere kvinner inn i næringslivet og i lederstillinger?

Styrer og toppledelsen ved topplederen må sikre de dyktigste talentene, og dermed at det rekrutteres fra hele talentpoolen. Dersom det er lite mangfold, også ut over kjønnsmangfold, bør det iverksettes tiltak. Jeg synes NHO’s seks tiltak for å øke kvinneandelen er gode:

 1. Sett et mål for kvinneandelen
 2. Avmystifiser lederrollen og sørg for møteplasser
 3. Finn talentene tidlig, og tenk langsiktig
 4. Be kvinner om å søke
 5. Gi kvinner ledererfaring
 6. Mål effekten av arbeidet og start på nytt

Hvilken rolle har menn i forhold til å få flere kvinner til å ta lederposisjoner?

Både mannlige og kvinnelige ledere må ta ansvar for å sikre at hele talentpoolen benyttes. Det betyr at er du leder, uansett kjønn, så må du ta grep dersom det er lite mangfold i ledergruppen din eller bedriften din. Og har du et kvinnelig ledertalent i egen organisasjon, så sørg for å stimulere henne til å komme i posisjon til å ta lederansvar.

Hva kan kvinner lære av menn i næringslivet?

Jeg tenker at vi har alle noe å lære av hverandre. Rådene jeg vil gi til kvinner som har lederambisjoner er:

 1. Søk deg personalansvar tidlig så du finner ut om du trives med det.
 2. Takk ja hvis noen spør om du vil ha en lederrolle. Hvis sjefen din tror at du kan klare det, så må du ikke så i veien for deg selv.
 3. Når du blir leder, tenk større enn ditt eget ansvarsområde.

Er det noe du skulle ønske du visste mens du studerte, eller tidlig i arbeidslivet, som du nå vet?

Ja, det er særlig tre ting jeg vil fremheve:

1. Gode karakterer er viktig, men aktivitet som gir læring ved siden av studiene er minst like viktig. Det gir en kompetanse du får bruk for senere i arbeidslivet, det vitner om «drive» og det gir nyttig nettverk.

2. Vis initiativ, men ikke vær historieløs når du begynner et sted. Selv om du har mange tanker om hvordan ting kan løses eller gjøres annerledes, så husk at det jobber mange dyktige personer med lang erfaring der du starter. Lytt mye i starten og test ut ideer på kolleger – det lønner seg.

3. Skaff deg en god sjef som utvikler deg. Det er kanskje ikke så lett å vite hvem du skal velge tidlig i karrieren, men likevel; Norge er lite, så ta referanser på sjefen din før du takker ja til en jobb.

Hva har vært viktig for deg i din lederkarriere?

Jeg fant tidlig ut at jeg trivdes i lederrollen, og har bevisst søkt meg til det og ikke takket nei hvis spennende muligheter har bydd seg. I tillegg har jeg hatt ledere som har hatt troen på meg og satset på meg, samt flere dyktige mentorer, både formelle og uformelle. Mannen min, Anders, og jeg deler ansvaret hjemme, slik at begge kan ha en karriere. Det å være mor til to små barn burde ikke stoppe andre kvinner fra å ta lederstillinger.

Til slutt, hvilke råd vil du gi til unge kvinner som studerer i dag?

Hvis du har lederambisjoner:

 1. Skaff deg en mentor
 2. Få deg en partner som vil dele på forpliktelsene hjemme
 3. Skaff deg ledererfaring parallelt med studiene
 4. Når du skal ut i jobb: velg en sjef som satser på deg og utvikler deg
 5. 80% er godt nok!

  Kilder:

Statistikk over kjønnsbalanse i Norges 200 største selskaper: https://www.samfunnsforskning.no/core/bilder/core-topplederbarometer/core-topplederbarometer_pdf/core-topplederbarometer-200.pdf (Ekstern lenke)

NHO’s seks tiltak for å øke kvinneandelen: https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/diskriminering/kvinner-i-ledelse/ (Ekstern lenke)