Nylig utført StudConsult en grundig prisstrategianalyse for Recouture. Vi utformet av en kvantitativ markedsundersøkelse og analyserte resultatene. Gjennom vår analyse fikk vi bekreftet Recoutures prisstrategi og markedspotensiale.

StudConsult gjennomførte nylig en kvantitativ markedsundersøkelse for Recouture, som et ledd i å utarbeide selskapets prisstrategi. Recouture er en startup som redesigner og oppsirkulerer gamle klær ved å bruke tradisjonelle norske åkler.

Undersøkelsen ble gjennom vår leverandør distribuert til et utvalg respondenter fra hele Norden. Svarene fra undersøkelsen gjorde at Recouture fikk bekreftet sin prisstrategi og markedspotensiale, noe som åpnet muligheten for videre finansiering av selskapet fra kreditorer.

Det var en positiv opplevelse å gjøre markedsundersøkelsen med StudConsult. De var kreative rundt nye fremgangsmåter for å kunne oppnå riktig resultat for mitt konsept. Profesjonelle å samarbeide med samt raske til å svare. Anbefales.

Hilde Hoff Nordskar
Gründer og daglig leder i Recouture

Published On: 8 november 2023 - 4:53 / By /