På vegne av Diar gjennomførte Studconsult i 2022 en grundig analyse av elbil- og streamingmarkedet i Norge. Formålet med analysen var å kartlegge kundenes behov og preferanser i markedene, samt å identifisere potensielle nye faktorer som kan trigge endringer i markedene. 

Diar, et joint-venture mellom Aller Media og Amedia, tilbyr en annonseplattform for digital annonsering. De dekker over 140+ lokale og nasjonale sider, har 3,6 millioner i ukentlig dekning og 2,1 millioner registrerte profiler. Som tidligere nevnt bistod StudConsult med å analysere elbil- og streamingmarkedet i Norge. Videre skriver vi hvordan vi bidro til at Diar kunne tilpasse sin strategi til markedene.

StudConsult samlet data til analysen ved å gjennomgå offentlig tilgjengelig informasjon om markedene, samt gjennomføre en kvantitativ spørreundersøkelse rundt streamingmarkedet. Spørreundersøkelsen ble utviklet og gjennomført av StudConsult gjennom Diar sin panelleverandør, Norstat.

Gjennom analyse av den innsamlede dataen identifiserte StudConsult for elbilmarkedet blant annet endringer i markedet fra 2016 til 2021, kundegrupper, triggere i årene fremover og dominerende faktorer ved kjøp av elbil. Blant annet analyserte vi differanser i preferanser basert på geografi og hypoteser rundt dette.

For streamingmarkedet analyserte StudConsult blant annet aktørene i Norge, forbrukervaner, kundeopplevelse, hvordan Covid-19 påvirket markedet, trender i årene fremover og potensielt utløsende faktorer.

Data fra analysen og utredende hypoteser ble presentert for Diar ved prosjektets slutt og ga innsikt rundt hvordan Diar kan tilpasse sin strategi til de stadig skiftende behov og preferansene i markedene, og utvikle strategier og tiltak som kan gi konkurransefortrinn.

Vi synes StudConsult er veldig motiverte og engasjerte, og er totalt sett veldig fornøyd med det endelige resultatet som ble levert. Veldig proaktivt at StudConsult foreslo å gjennomføre en undersøkelse, og kom med et fiks ferdig forslag til spørreskjema.

Portrett av Helene Slettemoen

Helene Slettemoen
Innsikts- og strategidirektør hos Diar

Vi ønsker å takke Diar for tilliten og for et lærerikt prosjekt.

Til informasjon har Helene Slettemoen tidligere jobbet i StudConsult og sitter i dag i StudConsults styre.

Published On: 7 mars 2023 - 4:43 / By /