Return to site

StudConsults beste eksamenstips

Våren er her, og for oss studenter er dette synonymt med eksamensperiode. Men hvordan kan du utnytte eksamensperioden best mulig? Hvordan jobber du med tidligere eksamensoppgaver? Og hvem spør du om hjelp når du står fast? Vi i StudConsult har listet opp 9 eksamenstips som har hjulpet oss til bedre karakterer.

1. Planlegg hele eksamensperioden 

 • Overordnet tidsplan: Start med den siste eksamensdatoen og jobb deg frem til i dag. Det er spesielt viktig dersom det er få dager mellom noen av eksamenene. På den måten unngår man å bruke uproporsjonalt mye tid på de eksamenene som kommer først (se eksempel under).
 • Dagsplan: Ved begynnelsen av hver skoledag, lag en «to-do list» med bokser som skal være huket av før du avslutter dagen. Bruk denne listen som mål for dagen, ikke sett mål i antall timer du skal være på skolen.

2. Jobb med tidligere eksamensoppgaver

 • Hvorfor? Man blir vant til hvordan eksamen er bygd opp. Eksamen består av det viktigste i pensum, og pensumet er relativt likt hvert semester. Derfor blir trenininssituasjonen tilnærmet lik eksamen. 
 • Be om gode eksamensbesvarelser fra foreleser og medstudenter som har kommet lengre i studieløpet. Ikke vær redd for å stille oppfølgingsspørsmål på disse, de fleste liker å lære bort ting de er gode på.

3. Tips til kvantitative fag 

 • Lag en egen formelsamling med beskrivelser og bli godt kjent med den. 
 • Fokuser på å forstå oppgavene, og gjør de på nytt helt til du forstår dem før du går videre. Man kan også omformulere spørsmålet, og se hva som endrer seg.

4. Tips til kvalitative fag

 • Øv på å skrive langsvarsoppgaver: I org-fag og andre fag som krever langsvars-besvarelser øv til eksamen med å skrive oppgaver innen hvert tema i faget. Å øve på skriving gjør kvaliteten på oppgaven bedre, og er nyttig for å kunne se større sammenhenger, likheter og ulikheter i og mellom temaene i faget. I tillegg gjør det det mulig å faktisk anvende modeller og teorier. 
 • Pugg disposisjoner: Bruk underoverskrifter når du skriver lange oppgaver. Da er det enkelt å huske oppsettet på oppgaven og deretter gjenhente informasjonen til når du skal skrive om temaet på eksamen. 
 • Lag et eget dokument med definisjon av viktige begreper.

5. Bruk hjelpemidler i eksamensøvingen

 • Bruk flashcards for å memorere bedre. 
 • Lag tankekart. Både som oppsummering og for forståelse (se eksempel under), men også enklere tankekart for å huske modeller.

Vår flinke Studconsulter Liselotte Farstad har opplevd suksess med nettopp disse teknikkene:

- Når man har lest et kapittel eller repetert en forelesning, stopp opp og lag et tankekart med nøkkelord fra det du husker. Tankekartet skal da lages uten hjelpemidler. Når man føler seg ferdig kan man skumme gjennom stoffet enda en gang og fylle ut med ting som mangler eller man ikke helt husket. En veldig god teknikk for å lære seg pensum, og dersom man lærer visuelt kan det være godt å få fysisk tegnet sammenhenger mellom ulike deler av stoffet.

6. Minimer distraksjoner mens du leser 

 • Sett mobilen på lydløs/slå den av og legg den i sekken. Vent til lunsjpausen med å ta den opp igjen, slik at hjernen får bearbeidet informasjonen i de kortere pausene. 
 • Jobb med skole på skolen. Hjernen knytter omgivelser til bestemte handlinger. Sitter man på lesesal/grupperom vil hjernen tilknytte dette til å jobbe med skole, i motsetning til hjemme.
 • Bruk tidsintervaller under lesingen for å holde opp konsentrasjon/motivasjon. For eksempel 45 min på - 15 min av.

7. Søk hjelp

 • Jobb sammen med andre med likt ambisjonsnivå. Avtal å møtes om morgenen. Tving hverandre til å pedagogisk forklare kunnskapen man må kunne til eksamen. 
 • Spør om hjelp og tips fra medstudenter, forelesere og learning-assistants på skolen.

8. Optimaliser eksamensdagen og dagene i forveien

 • Vær forberedt til kvelden to dager før eksamen. Siste dag før eksamen kan du derfor bruke til å trene, hvile, tenkte på noe annet, friske opp litt osv. Ofte kan det å lære seg nye ting dagen før eksamen fort føre til kaos, stress og et slitent hode når man skal prestere. 
 • Kanskje den aller mest åpenbare: Eksamen er alltid gøy når man er forberedt. Hardt arbeid lønner seg.

9. Ta vare på deg selv!

 • Ta pauser selv om det er knapt med tid. 
 • Legg inn noe hyggelig å se frem til hver dag. Mange liker å ha noe å rekke etter skoledagen, slik at man bruker tiden mer effektivt på skolen og unngår at dagene blir unødvendig lange.
 • Sov minimum 7 timer, spis regelmessig gjennom dagen og tren minst et par ganger i uka.

For å sitere Studconsulteren Moritz Klauser-Baumgärtner; «Mens sana in corpore sano – en sunn sjel i et sunt legeme. Ikke glem fysisk aktivitet mellom slagene, selv en gåtur er nok».

Skrevet av Magne Lia

Våre tidligere artikler

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK