Return to site

StudConsult gjør seg bemerket i casekonkurranser

StudConsult har siden 1988 gitt studenter ved BI muligheten til å skaffe praktisk erfaring på reelle prosjekter for reelle kunder, for å gjøre de ansatte bedre rustet når man kommer ut i arbeidsmarkedet. Utover dette jobbes det for at StudConsult skal være en god læringsarena, og i de siste årene har vi derfor, med stor suksess, oppfordret våre ansatte til å danne grupper og delta på så mange casekonkurranser som mulig. I løpet av de to år har StudConsult oppnådd, blant annet, å komme til den norske finalen i KPMGs casekonkurranse, to finaler i casekonkurransen til BEKK Consulting (hvor vi i fjor dro seieren i land for BI i konkurranse med studenter fra NHH og NTNU) og nylig var vår konsulent Aleksander Øverby en del av duoen som vant BIs casekonkurranse BIBest for andre året på rad.

Sistnevnte konkurranse arrangeres av BIs utvalg for internasjonale casekonkurranser (BIICC). BIBest er kun åpen for BI-studenter, og arrangeres parallelt med den internasjonale utgave, hvor BI er vert for noen av de beste businesskolene i verden sine topplag. Caset som ble løst var det samme som de internasjonale løste, og Aleksander og Petter Østengen vant i år som i fjor. Caset omhandlet JobZone, og hvordan rekrutteringsbransjen kan tilpasse seg de teknologiske endringene i samfunnet. Det gikk over 24 timer, og kun de fire beste fikk presentere foran juryen bestående av medlemmer fra blant annet JobZone, Danske Bank og Gjensidige. Der trakk Aleksander og Petter det lengste strået, og de stakk dermed av med seieren. Vi gratulerer begge med innsatsen, og synes det er veldig gøy at halve vinnerlaget er fra StudConsult!

Måneden etter gjorde StudConsult seg igjen bemerket i en casekonkurranse. Denne gangen var det BEKK Oppdraget som sto for tur. Etter innledende runder på BI, var det klart at skolen skulle representeres av et lag bestående utelukkende av StudConsultere. Hanna, Cecilie, Arvin og Arshman var best av alle på BI, og fikk dermed muligheten til å delta på finalen, hvor de møtte vinnerlagene fra NTNU og NHH. Det gikk dessverre ikke veien i finalen, som også gikk over 24 timer, men laget fikk gode tilbakemeldinger, og kunne melde om to artige og lærerike dager med case og middag med BEKK og oppdragsgiveren, som i år var TINE.

StudConsult vil fortsette med å delta på slike konkurranser, da vi ser at det gir utrolig mye god læring og kule erfaringer å ta med videre.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK