Return to site

Hvordan lykkes på sosiale medier?

· Tips

Fire av fem nordmenn bruker sosiale medier. I tillegg er tre av fem aktive på daglig basis, et antall som stadig øker. For din bedrift kan sosiale medier benyttes til både markedsføring og synliggjøring. Sosiale medier gir derfor muligheter for å nå utvalgte kundegrupper på en simpel og kostnadseffektiv måte.

I etterkant av et oppdrag for Skogrossisters og Agenters Landsforening, fikk StudConsult i oppdrag å lage en artikkel for Magasinet Sko om hvordan aktører i bransjen bør bruke sosiale medier for å nå ut til kunder.

Lurer du på hvilke sosiale medier som bør brukes til kundegrupper og når brukerne er mest aktive? Undersøkelser viser at fordeling av kjønn og alder varierer kraftig. Menn er for eksempel enklere å nå på YouTube, mens potensielle kunder over 60 år bør nås via Facebook. Dersom du ønsker å bruke Instagram, er onsdag til lørdag mellom 11 og 14 de beste tidspunktene.

Det viser seg også å være visse karakteristikker ved innlegget som tiltrekker mer oppmerksomhet enn andre. For eksempel viser undersøkelser at videoer har dobbelt så god effekt som tekst og bilder. Mange bedrifter finner det vanskelig å balansere betalte annonser og vanlige innlegg, hvor ofte de ulike kanalene bør brukes og hvilke tekniske spesifikasjoner innlegget bør inneholde.

StudConsults 5 tips og råd ved bruk av sosiale medier for å skape kundelojalitet:

Tips 1: Raske svar på henvendelser, helst innen én time

Tips 2: Håndter kritikk! Sosiale medier er åpne forum og alle kan kommentere. Det er ofte de mest fornøyde eller misfornøyde som kommenterer. Svar saklig på kritikk og be vedkommende diskutere på e-post, telefon eller via Facebook Messenger.

Tips 3: Videoer bør holdes innenfor 15-30 sekunder. Ha en call-to-action eller oppmerksomhetsfangende innledning av videoen.

Tips 4: Bestem deg for hvem du ønsker å nå med innlegget ditt, og tilpass innholdet deretter. Fokuser på at innholdet skal fange oppmerksomheten eller appellere til mottakeren ved å spille på følelser, engasjement eller konkurranse. Det er lov å være litt lekende og kreativ på sosiale medier, men pass opp for ironi, ordspill eller talemåter som kan misforstås.

Tips 5: Lag innlegg som engasjerer følgerne, gjerne konkurranser og arrangementer som gir kundene dine noe mer. Oppmuntre også til kommentarer. Dette kan også gjøres med et insentiv, for eksempel trekning av et gavekort blant alle som har kommentert.

Skrevet av Magne Lia

Følg oss gjerne på facebook: https://www.facebook.com/StudConsult/ eller på Instagram: https://www.instagram.com/studconsult/

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK