Return to site

SKK 2016 - En samlingsarena for studentkonsulenter

StudConsult var før påske med på årets Studentkonsulentkonferanse (SKK) som ble arrangert av NHHS i Bergen, hvor EY og Accenture opptrådte som hovedsponsorer for å skape en opplevelsesrik dag. SKK er en samlingsarena for de ulike studentkonsulentselskapene i hele Skandinavia, hvor det jobbes med kjente problemstillinger som studentkonsulenter opplever. I år var problemstillingen og temaet hvordan studentselskapene kan øke markedsandelen og øke kjennskapen til studentkonsulentbransjen.

Konferansen begynte med en introduksjon av de ulike selskapene som deltok. I år deltok følgende studentselskaper:
– Chalmers Teknologkonsulenter( Chalmers Tekniska Høgskola, Sverige)
– Lunicore(Lunds Universitet, Sverige)
– NHHS Consulting( Norges Handelshøyskole, Norge)
– Junior Consulting( NTNU, Norge)
– Kunnandi Consulting( Høgskolen i Sørøst-Norge)
– Junior Consult( Universitetet i Aarhus, Danmark)
– Young Consulting( Universitet i Agder, Norge)

Å høre på hvordan studentkonsulentselskapene drifter sin virksomhet, hva de er gode på og hvilke utfordringer de møtte på var på alle måter veldig lærerikt og inspirerende. Selskapene skiller seg fra hverandre i form av kompetanseområde, antall ansatte og omsetning. Studentkonsulentselskapene som har sin hovedbase i høyskoler og universitet med et stort mangfold av studieretninger, har et klart fortrinn da de kan tilby høyt diversifiserte tjenester. Likevel var det interessant å høre at til tross for hvor ulike selskapene er fra hverandre, så opplever alle de samme utfordringene, som innhenting av flere prosjekter samt læringsutbytte fra arbeidet vi påtar oss.

Workshop – Hvordan øke markedsandelen?
I tillegg til å finne ut hvordan studentselskapene kan øke sin egen markedsandel, jobbet vi også med problematikken rundt kjennskap og synligheten til studentkonsulentbransjen. Underveis ble vi blant annet kurset av EY i presentasjonsteknikk, og av Accenture i Social Styles. Sistnevnte var et nytt kurs for mange, og ga innsikt i hvordan man på best mulig måte kan kategorisere personligheten til kollegaer og bruke denne kunnskapen til å skape god gruppedynamikk i virksomheter.

Etter kursing var det tid for å begynne samarbeidet på tvers av studentkonsulentselskapene. Vi ble først bedt om skrive ned ideer til hvordan vi kunne markedsføre bransjen som en helhet. Blant annet ble det fremmet interessante forslag om konsulentportaler og generelt profesjonelt samarbeid mellom selskapene uten kannibalisering. Vi brukte også tid på å kartlegge kjernevirksomheten og tjenestene til studentkonsulentselskapene. På denne måten kunne vi komme med konkrete forslag til egen markedsføring, og tiltak for å fremme synlighet hos potensielle kunder.

Representantene fra StudConsult tok med seg mye ny kunnskap tilbake til Oslo, og vi er imponerte over innsatsen som ble lagt ned for å skape en meget kunnskapsrik konferanse. Vi håper på et bedre samarbeid mellom studentkonsulentselskapene, og gleder oss til neste SKK.

Foto: Krysta Alexa Singh, Pirmat Pirasant- NHH Consulting

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK