Return to site

Næringsmiddelbransjen

En omfattende sektorrapport

En utenlandsk aktør i næringsmiddelbransjen kontaktet Studconsult tidlig i 2014. Klienten var interessert i å importere varene sine til Norge, og ville benytte Studconsult for å se om dette prosjektet kunne være lønnsomt. Studconsult bisto importøren med utarbeidelse av en markedsundersøkelse. Undersøkelsen ble utarbeidet over tre uker.

 

Prosjektet besto av et innledende møte med en representant for klienten, hvor vi etablerte problemstilling og ble enige om retningslinjer for arbeidet. Web-verktøyet Asana ble brukt for holde tett kontakt blant konsulentene i Studconsult. Klienten fikk også tilgang til Asana for å kunne holde tett kontakt. Påfølgende uke var konsulenter fra Studconsult ute på feltarbeid og samlet inn informasjon om markedet, konkurrenter og den aktuelle industrien. Det ble blant annet gjennomført fokusgrupper, spørreundersøkelser, butikkbesøk, konkurrentanalyse og samlet inn informasjon om industrien som helhet.

 

Utifra informasjonen som ble samlet inn, ble det laget en markedsanalyse, industrianalyse og en kvantitativ sensitivitetsanalyse der lønnsomheten til prosjektet ble analysert under ulike kostnads- og inntektsscenarier. Disse analysene ble fordelt på teammedlemmene og utarbeidet i siste uken av prosjektet. To dager før prosjektet skulle leveres, leverte hver av konsulentene sine bidrag til prosjektleder som konstruerte det ferdige produktet, en 16-siders rapport. Basert på feedback fra kunden ble en ny versjon av rapporten produsert, med et knippe nye elementer. Kunden oppga å være svært fornøyd med sluttproduktet, og kommenterte i en e-post (gjengitt på norsk etter tillatelse):

 

«Jeg er fornøyd med innsatsen deres, og enda viktigere er den store respekten og oppmerksomheten dere har vist til detaljene på prosjektet, og til det å sørge for at resultatet er av praktisk nytte og holder en vitenskapelig standard.»

Prosjektomfang:
 

Det ferdige produktet levert til kunden inneholdt disse punktene.

 1. Sammendrag.

 2. Industrianalyse – størrelse, vekst, import og fremtidsutsikter.

 3. Markedsoversikt – konkurrenter, deres produkter og økonomiske tilstand.

 4. Verdikjeden – hvor klienten burde tre inn.

 5. Oversikt over dagligvarebransjen i Norge – markedsandeler, kategorier.

 6. Rammeverksanalyser – SWOT, PESTEL og Porters Five Forces.

 7. Markedsanalyse – informasjon om metoder, fremgangsmåte.

 8. Resultater fra spørreundersøkelser – kvantitative resultater, utsagn og generell feedback.

 9. Generell hypotese – våre anbefalinger.

 10. Sensitivitetsanalyse – forskjellige tilfeller og deres respektive lønnsomhet.

 11. Diskusjon og konklusjoner.

 12. Omfang og begrensninger.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK