Return to site

Magne Lia - nyvalgt daglig leder

Nok et begivenhetsrikt år er over for StudConsult, og vi har tatt en prat med avtroppende og nye daglig leder for å høre mer om hvordan 2018 har vært for selskapet. La oss først høre om Oscar Ludvigsens erfaringer fra sitt år som daglig leder for 27 studentkonsulenter.

Hva har vært årets høydepunkter?

Vanskelig spørsmål! I stillingen som daglig leder har jeg fått innsikt i alt som skjer i bedriften. For min del har året inneholdt flere høydepunkter, alt fra prosjekter, til det rent sosiale. Dette mye takket være alle de flotte menneskene i StudConsult. Hvis jeg skal velge noe, så er det spesielt to hendelser som skiller seg ut:

  1. I september holdt to av våre medarbeidere en presentasjon for 80-100 ledere i skobransjen, etter at vi utførte en omfattende markedsanalyse som kunden var svært fornøyd med. Det å holde en presentasjon foran så mange mennesker i ledelsesstillinger viser mange ting, men kanskje aller viktigst at det vi leverer er av høy kvalitet - selv om vi er studenter.

  2. Rekrutteringen trer også frem som et høydepunkt. Jeg er svært fornøyd med de syv nye ansatte vi har fått i bedriften. Vi har lært mye av prosessen, noe som neste ledelse vil ta med seg, slik at rekrutteringen forbedres ytterligere neste år.

Hva var deres største utfordringer?

Den største utfordringen til ledelsen har vært å innhente nok prosjekter. Målet til StudConsult har lenge vært å være en fullverdig deltidsjobb for de ansatte. Dette har vi ikke lykkes med helt enda, men det er et langsiktig mål vi i ledelsen har lagt fokus på i år. Det å opprette stillingen "Salgsansvarlig" i StudConsult, implementering av et CRM-system og inntak av antallet nye ansatte er eksempler på beslutninger som jeg tror vil lede StudConsult nærmere dette målet.

Hvordan har det vært å lede Studconsult?

Det har vært et utrolig lærerikt år, men også veldig gøy. Det å sitte med ansvaret for en bedrift med 27 ansatte, samt lede en ledelse, kan til tider være krevende og utfordrende, men det gjør også jobben motiverende. Kompleksiteten med stillingen fører til at man tilegner seg mye kunnskap og da kanskje spesielt kunnskap og ferdigheter innenfor kommunikasjon, struktur og samarbeid. Riktignok er det graden av kompleksitet som har gjort at året har vært utrolig gøy.

Stafettpinnen er nå overlatt til tredjeårsstudent Magne Lia, og vi har forhørt oss om hans forventninger og tanker rundt det kommende året.

Magne Lia (til venstre), overtar som daglig leder etter Oscar Ludvigsen (til høyre).

Hva ser du mest frem til med å skulle overta som daglig leder?

Jeg gleder meg veldig til å bli enda bedre kjent med resten av ledelsen og sammen lage en plan for hvordan 2019 skal bli et bra år for StudConsult! Jeg ser også frem til å skaffe meg mer inngående kunnskap om selskapet og ta i bruk verktøy og metoder fra det jeg har lært på BI.
 

Hvordan tenker du å fortsette det gode arbeidet som forrige ledelse har gjort?

I første omgang blir det helt essensielt med en effektiv og lærerik overgangsfase i løpet av vinteren. På denne måten kan vi bygge videre på det som har vært vellykket og etter hvert sette vårt eget preg på StudConsult. Siden en del av den avtroppende ledelsen drar på utveksling til våren, er det viktig at den påtroppende ledelsen utnytter tiden godt. Etter hvert som ledelsen blir «varme i trøya» vil strategien bli å videreutvikle og forbedre det jeg mener er de viktigste driverne for verdiøkning i StudConsult, nemlig kunnskap og renommé.

Hvorfor valgte du å søke på stillingen som daglig leder i StudConsult?

StudConsult er en spennende bedrift hvor alle de ansatte faktisk jobber for bedriftens beste. Det er også svært givende å kunne lede en gruppe med såpass motiverte, ambisiøse og samarbeidsvillige medlemmer. I tillegg ønsker jeg å videreutvikle meg som leder og forsterke nettverket til næringslivet.

Et innholds- og lærerikt år er over og årets ledelse takker for seg. Vi ser frem til nye utfordringer og spennende prosjekter på nyåret, og til å fortsette å levere verdifulle prosjekter til nåværende og kommende kunder!

Skrevet av Daniel Teigland

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK