Return to site

Konsulentspiren Linda Kukleci

Linda Kukleci har vært en viktig bidragsyter for StudConsult. Veien startet i StudConsult og førte videre til Rambøll Management Consulting og nå snart Facebook. Vi tok en prat med henne for å bli bedre kjent med hvordan livet er som alumni.

Fortell gjerne kort om deg selv.
Jeg heter Linda og er 23 år gammel. Jeg er født og oppvokst på Torshov og starta på BI rett etter videregående i 2012 på Bachelor i økonomi og administrasjon. Derifra bestemte jeg meg for å ta en master i siviløkonomi, med fordypning i finans. Etter mastergraden skal jeg reise til Irland (og ture innom USA) for å jobbe for Facebook.

Hva innebærer din stilling i Rambøll Management Consulting og hvor lenge har du jobbet der? Hva var årsaken til at du søkte stillingen?
Min stilling som prosjektassistent (10 mnd i dag) i Rambøll management consulting (RMC) innebærer litt av alt. Det er en stilling som er tilrettelagt studenter med bakgrunn fra samfunnsvitenskap og økonomi. Jeg jobber i avdelingen ”Survey”, hvor vi jobber mye med surveydata og survey analyse. Avdelingen utfører medarbeiderundersøkelser for mange større offentlige og private aktører. Prosjektassistentene hjelper til med å sette opp undersøkelsene, lage PPT, fremkalle resultater i SPSS, og så klart teknisk support.
Jeg søkte på denne stillingen etter en anbefaling fra en klassevenn som jobbet der. Jeg søkte fordi jeg ville ha erfaring fra management consulting, og for å se om dette er en bransje jeg kunne tenkt meg å jobbe med i fremtiden.

Hvilke erfaringer/kunnskap opparbeidet du deg i StudConsult som kom til nytte i denne stillingen?
Jeg jobbet som IT-ansvarlig i StudConsult da ansettelse hos Rambøll fant plass. Vi jobber med veldig mange IT-systemer, spesielt innen statistikk, og da var det godt å ha erfaring fra IT arbeid i StudConsult. I Studconsult holder vi Excel og PPT kurs for nyansatte hvert år, og PPT kurset har kommet spesielt handy da jeg skulle jobbe med flere avanserte PPT her i Rambøll.

Hvordan opplevde du kollegaene dine og selve arbeidet i StudConsult?

Jeg har aldri møtt så mange ambisiøse studenter som det jeg har i StudConsult! Det er utrolig mange flinke studenter, med forskjellig bakgrunn og kvaliteter. Jeg ble inspirert av flere til å sikte høyere og gi ekstra innsats. Også er det et fantastisk nettverk å ha til senere i arbeidslivet.
Jeg opplevde arbeidet i StudConsult som relevant for arbeidslivet. Som IT- ansvarlig fikk jeg ikke være med på mange av de morsommere prosjektene, men jeg fikk muligheten til å være med å ta beslutninger som påvirker StudConsult på flere måter. Blant annet fikk jeg være med på å velge ut og intervjue nyansatte, opprette ny hjemmeside og sist men ikke minst, være med på Studentkonsulentkonferansen i Bergen.

Hva var det Rambøll Management Consulting så etter som du har tror du?
RMC ser etter studenter som er villige til å lære, og som stiller opp under tider hvor det er mye trykk. Siden vi jobber med mange andre rundt oss, så er det også viktig at vi er en hyggelig og lojal kollega. Jeg vil tørre å påstå at jeg falt under disse kategoriene.


StudConsult er absolutt et studentselskap jeg vil anbefale andre studenter å søke til, men jeg vil og anbefale andre aktører i konsulentbransjen å ta seg bedre nytte av studentkonsulenter. Ikke bare er prisen konkurransedyktig, men de vil jobbe med noen av markedets mest dyktige studenter som setter kvalitet og rask levering høyt på prioriteringslista.

Vi gratulerer Linda med ny stilling hos Facebook og ønsker henne lykke til videre!

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK