Return to site

Konsulent - Det ultimate springbrettet til utallige muligheter

· Tips,Karriere,Intervju

Til tross for at det er et populært karrierevalg for mange BI-studenter, kan det være vanskelig å si nøyaktig hva consulting innebærer uten egen erfaring fra bransjen. I likhet med mange andre startet Henrik karrieren som konsulent i PwC etter fullført mastergrad.

Vi har tatt en prat for å få et nærmere innblikk i bransjen, samt noen tips til hvordan man både kan lande og lykkes i drømmejobben.

En variert og lærerik arbeidshverdag

Etter fullført siviløkonomgrad med spesialisering i finans ved NHH ønsket Henrik å tre inn i et yrke som ville eksponere han for ulike sektorer og fagfelt. Consulting og PwC seilte fort opp som alternativet som ville dekke ønsket.

- Jeg bestemte meg tidlig for at consulting var veien jeg ville gå, og startet derfor med å lære mer om de ulike selskapene i bransjen. Særlig gjesteforelesninger og bedriftspresentasjoner med de relevante selskapene viste seg nyttig, forteller Henrik.

Et annet forlokkende aspekt med consulting er at det åpner mange dører for videre karrierevalg. Det vil ofte være gode muligheter internt i selskapet, og fagfelt man kan spesialisere seg innenfor. I tillegg er konsulenter attraktive også i andre bransjer.

- De egenskapene man tilegner seg som konsulent er anerkjent som viktige og overførbare til andre bransjer. Derfor lukker man absolutt ingen dører ved å begynne som konsulent - snarere tvert imot, mener Henrik.

I PwC jobber de hovedsakelig med prosjektarbeid, og Henrik bruker 40 timer i uken på prosjekter med ulike kunder. Inkludert i dette er mye møtevirksomhet, produksjon, undersøkelser og analytisk arbeid.

De nevnte arbeidsoppgavene stemmer nok godt overens med inntrykket mange har av consulting som variert og noe hektisk, men ifølge Henrik er det også andre ting man kan engasjere seg i som konsulent.

- Man kan for eksempel være med på skoleteam, og senere bidra i intervjuprosessen. Dette gir muligheten til å jobbe tett opp mot studenter og ulike studiemiljøer, samt tilegne seg erfaringer man kanskje ikke får gjennom de vanlige arbeidsoppgavene.

Viktigheten av dataanalyse og teknologiforståelse øker

Som ellers i arbeidsmarkedet blir også consulting mer og mer datadrevet. Stadig økende krav fra kunder krever god innsikt. Dette medfører at også økonomer bør ha god teknologiforståelse og analytisk evne slik at man er i stand til å håndtere store mengder data.

Strategi er også viktig, og konsulentene bør ha god oversikt over strategiske rammeverk og modeller, forklarer Henrik.

Det er med andre ord tydelig at en av hovedutfordringene som konsulent er å kunne beherske ulike fagdisipliner. I tillegg fører teknologiens inntog til stadig nye reguleringer og juridiske problemstillinger som man må ta høyde for.

I etterpåklokskapens navn

Etter noen år tenker man gjerne tilbake på sine første dager, og på hvor nyttig det hadde vært å ha dagens kunnskap da. Med fasit i hånd forteller Henrik oss hva han ville gjort annerledes da han begynte i PwC.

- Jeg ville først og fremst gått enda mer i dybden på ulike verdidrivere, opparbeidet meg en større forståelse for aktørbildet og andre karakteristika ved de spesifikke bransjene.

Med denne kunnskapen vil man være i bedre stand til å forstå hva og hvorfor kunden ønsker noe. I tillegg er det viktige aspekter som påvirker kunden og bransjen den opererer i. Med andre ord vil bedre innsikt på disse områdene tillate enda mer personaliserte tjenester.

Refleksjon trumfer harde fakta

Rekrutteringsprosessen til konsulenthusene kan oppleves som lang og krevende. Om man kommer videre fra første steg, vil man gjerne bli kalt inn til intervju og caseløsning. Det finnes dog ulike tips som kan være med på å gjøre prosessen mer overkommelig, og til syvende og sist vippe det hele i din favør.

- Først og fremst handler det om å stille godt forberedt, fastslår Henrik.

Det kan gjøres gjennom å være godt opplest på selskapet du søker til. Vær klar over verdiene deres, og hvilke tjenester de tilbyr. Videre bør man forberede seg til case-delen av intervjuet. Tenk gjennom ulike rammeverk og modeller som kan tenkes å være nyttig i en slik setting.

Undervurder heller ikke viktigheten av å være opplest på nyheter og trender. Dette viser at du er interessert, og gjør deg i stand til å si noe om hva som påvirker bransjene du er interessert i.

- Husk at hensikten med intervjuet og caset er å teste kandidatens evne til å lære, reflektere og anvende informasjon. Det er ikke som en matteprøve hvor kun harde fakta er avgjørende, sier Henrik.

- Slapp av og vær deg selv. Dette handler om å finne en god match, og det går begge veier. Du må også kunne stille krav, mener Henrik.

Skill deg ut i mengden

I beinhard konkurranse mot andre studenter blir det bare viktigere og viktigere å skille seg ut i mengden. En måte å gjøre det på er å engasjere seg i utenomfaglige aktiviteter, slik som verv i studentforeninger. Henrik hadde i tillegg et internship hos et teknologiselskap i San Francisco.

- Internship er fantastisk erfaring. Det gir deg også noe som ikke alle andre har, og du får dermed flere strenger å spille på under rekrutteringsprosessen, sier Henrik.

Dette er gjerne erfaringer man tilegner seg utover i studieløpet. Men hvor skal man starte? Som førsteårsstudent kan nettopp det virke uklart. Da handler det om å teste ulike ting for å fastslå hva man liker og ikke. Følg interesser, og utnytt valgfag til å bygge en fagprofil basert på de interessene.

I tillegg til valgfag er det fornuftig å lære seg noe unikt innen det eller de fagområdene man er interessert i. For eksempel vil kompetanse på PowerBI være nyttig hvis dataanalyse er den store interessen, og ulike strategiske rammeverk og modeller vil være en god start hvis strategi er den retningen man ønsker å jobbe innen.

Litt lengre ut i studiet kan det hende at man har landet den jobben man ettertraktet i et konsulenthus, og tankene går til hvordan man skal stille best mulig forberedt. Dette trenger man ikke å stresse nevneverdig med.

- Hold deg for all del oppdatert på relevante nyheter og trender, men nyt at du fortsatt er student. De fleste arbeidsgivere forventer ikke at du har benyttet ferien til å forberede deg, det holder å møte opp toppmotivert første arbeidsdag, konkluderer Henrik.

Skrevet av Stian Vestermo

Ønsker du flere tips, råd og innsikt i hva vi gjør her i StudConsult? Følg oss!

Hjemmeside   Instagram   Facebook   LinkedIn

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK