Return to site

Intervju med Tobias Perez Nielsen

Det går mot slutten av 2017, og med det skal vi si farvel til den sittende ledelsen. I den forbindelse gjennomførte vi et intervju med daglig leder Tobias Perez Nielsen, for å reflektere over året som har gått.

Fortell kort om deg selv.

Jeg startet på økonomi og ledelse, handelshøyskolen BI i 2016. Før dette gikk jeg en to-åring lederutdanning innenfor økonomi, administrasjon og ledelse på hærens befalsskole. Det kommende semesteret skal jeg på utveksling i Kina, før jeg igjen drar tilbake til Oslo og StudConsult neste høst. Det blir spennende å komme tilbake og se hva StudConsult har fått til i løpet av denne perioden!

I et intervju tidligere i januar i år fortalte du om dine ønsker og mål for hva du ville oppnå som daglig leder i StudConsult. Når du nå ser tilbake på året som har gått, føler du at du har nådd dine ambisjoner og mål?

I løpet av min tid som daglig leder i StudConsult kom jeg over uvante og vanskelige situasjoner og opplevde derfor flere ganger å være utenfor komfortsonen. Dette var én av tingene jeg ønsket ved å ta på meg denne rollen.

Det har vært spennende å erfare hvordan det er å jobbe i en ledelse. Tiden har gått raskere enn forventet og det har oppstått uforutsette utfordringer underveis, men jeg mener ledelsen innførte gode momenter/tiltak som bør videreføres og utvikles i årene som kommer.

Hvilke erfaringer/kunnskap opparbeidet du deg som daglig leder i StudConsult mener du kan komme til nytte senere i arbeidslivet og på andre arenaer?


Jeg setter pris på de gangene jeg stod ovenfor krevende situasjoner som nevnt tidligere. Det å erfare -, bli kjent med- og føle seg tryggere i slike omstendigheter allerede under utdanningen er noe jeg verdsetter høyt.

Utover dette erfarte jeg spesielt viktigheten av samarbeid, kommunikasjon og god struktur. Det å tilrettelegge for et godt samarbeid med ledelsen, samt dra nytte av innspill og initiativ fra de ansatte var avgjørende for utviklingen i StudConsult. Det var også mange baller i luften til en hver tid og jeg har blitt mer oversiktlig og ryddig i mitt arbeid som en naturlig følger av dette.

Hva er dine tanker om framtiden til StudConsult?

Min visjon er at StudConsult skal bli en fullverdig deltidsjobb for våre ansatte. Vi satt i gang tiltak for å realisere dette, og jeg har stor tro på at visjonen kan bli realitet i fremtiden. Det blir spennende å se hvor StudConsult er om 5 – 10år!

Hva er ditt beste minne fra StudConsult fra året som har gått?

Rekrutteringsperioden er noe av det jeg vil huske best. Jeg sitter personlig igjen med et stort læringsutbytte, samtidig følte jeg en mye større tilhørighet blant alle ansatte etter en omfattende og tidskrevende prosess som krevde høy aktivitet fra samtlige. Jeg må også si meg svært fornøyd med utfallet etter å ha blitt ytterligere kjent med de nye kreftene som var på plass etter denne prosessen J

Vi takker Tobias for en strålende innsats som daglig leder, og ønsker han lykke til videre med studiene og håper han får et uforglemmelig semester i Kina!

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK