Return to site

Intervju med ledelsen

2016 er over, og StudConsult trer inn i et nytt år. I den sammenheng foretas det årlige lederskiftet, og seks nye, ivrige studenter er klare til å overta stafettpinnen. Vi intervjuet noen av dem og fikk høre deres tanker rundt det kommende året, stillingen og hva de selv ønsker å utrette.​

Daglig Leder – Tobias Perez

Hva er det som motiverte deg til å søke på denne stillingen?

Det var tidlig tydelig at dette var et utvalg som var preget av mer seriøsitet og relevans enn andre utvalg på skolen. Jeg ønsker å utvikle meg selv så mye som mulig i løpet av mine år på handelshøyskolen BI, og dette virket som den perfekte muligheten!

Hva er det du ønsker å oppnå som daglig leder i StudConsult?

Personlig ønsker jeg å sitte i en ledelse etter endt studie, og jeg har derfor et stort ønske om å bli kjent med hvordan en ledelse fungerer i praksis. Jeg ønsker å utfordre meg selv og sette meg selv i uvante situasjoner, på denne måten tror jeg at jeg kommer til å ha størst personlig utvikling.
Jeg ønsker å fortsette det gode arbeidet de tidligere ledelsene har utført. Videre har jeg selv mange tanker rundt hvordan jeg ønsker å forbedre bedriften, og ønsker å legge til rette for utvikling sammen med resten av ledelsen og de ansatte. Jeg ønsker også å være en motivator for de ansatte, noe som naturlig følger denne stillingen.

Hvor ser du deg selv om 5år, og i hvilken grad tror du denne stillingen vil ha en innvirkning på det?

Om 5 år er jeg ganske fersk i næringslivet, og jeg har enda ikke noen klare planer om hva jeg ønsker å gjøre. Jeg ser frem mot å bli kjent med flere bedrifter igjennom StudConsult, og muligens er det en av disse bedriftene jeg jobber for om 5år.

Hvis du var strandet på en øy og kun kunne ha med deg 2 ting, hva ville det vært?

Det første jeg tenkte å ta med var en god kompis og et årsforbruk med pils. Men det hadde nok vært en idé og ta med seg noe annet, slik at jeg kommer meg hjem igjen!

Prosjektkoordinator – Cecilie Bech Blindheim

Hva er det som motiverte deg til å søke på denne stillingen?

Først og fremst var det et ønske om mer ansvar som trigget meg. Samtidig så jeg et forbedringspotensial og ønsket å være med på å utnytte dette til det fulle. Jeg har også et ønske om å bli leder på en arbeidsplass en dag i fremtiden og tenkte at et ledelsesverv i StudConsult ville være den perfekte utfordringen.

Hva er det du ønsker å oppnå som prosjektkoordinator i StudConsult?
Personlig ønsker jeg å få utfordringer og lære. Som prosjektkoordinator åpnes dørene for læring på en annen måte enn det studiene gjør. I tillegg ønsker jeg å knytte kontakter med mange relevante aktører og få øvelse på profesjonelle møter og samtaler.

For bedriften ønsker jeg å kunne være en pådriver for forbedring og engasjement blant de ansatte. Jeg har mange ideer og ønsker å gjøre StudConsult mer kjent enn det de er i dag. Sammen med den nye ledelsen og resten av StudConsult ønsker jeg å sammen gjøre oss enda bedre.

Hvor ser du deg selv om 5år, og i hvilken grad tror du denne stillingen vil ha en innvirkning på det?
Jeg har fortsatt ikke helt bestemt meg for hva jeg ønsker å gjøre, men jeg lener mot en konsulentstilling, uten å vite hvilken bransje jeg kan tenke meg. Som konsulent får du hele tiden ulike oppgaver og det er ikke alltid man helt vet hva man skal gjøre, men det er nettopp det som er spennende; ”learning by doing”. Dette er noe jeg virkelig får testet meg på i denne stillingen.
 

Hvis du var strandet på en øy og kun kunne ha med deg 2 ting, hva ville det vært?

Enkelt! Jeg ville tatt med meg en kajakk og en åre. Da er sjansene for å komme hjem litt større

HR ansvarlig – Hanna Marie Lund

 

Hva er det som motiverte deg til å søke på denne stillingen?

Jeg tenkte det var en spennende utfordring da StudConsult er i en periode med mye utskiftninger av ansatte. Jeg synes det er viktig å bevare kunnskapen og kompetansen til de som har vært med lenge og samtidig sikre at de med litt mindre erfaring for utfordret seg og får mulighet til å lære av de mer erfarne.

 

Hva er det du ønsker å oppnå som HR-ansvarlig i StudConsult?

Personlig ser jeg på det er en fantastisk mulighet til å utfordre meg selv og få innblikk i en stor del av arbeidslivet. For bedriften ønsker jeg at StudConsult skal være bedrift hvor alle, uansett hvor mye erfaring en har, skal få kunne utfordre seg og lære. Hovedsakelig ønsker jeg å oppnå gode rutiner og plattformer for utveksling av kunnskap og kompetanse, da dette er noe StudConsult er helt avhengig av med så mange ansatte og stort omløp. Jeg vil at vi skal ha et miljø for å spille hverandre gode.

 

Hvor ser du deg selv om 5år, og i hvilken grad tror du denne stillingen vil ha en innvirkning på det?

Jeg tror helt klart at denne stillingen vil gjøre meg mer klar for arbeidslivet, da det er utrolig mye læring i det å sitte i en ledelse. Jeg tror det vil gjøre at jeg kan se helheten i en bedrift på en bedre måte, men også ha større forståelse for utfordringer og muligheter som en fremtidig arbeidsgiver står ovenfor.

 

Hvis du var strandet på en øy og kun kunne ha med deg 2 ting, hva ville det vært?

Jeg ville hatt med meg en lommelykt, som jeg kunne brukt i mørket, og noe å spille musikk fra. Da ville jeg ikke kjedet meg ihvertfall

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK