Return to site

Innholdsrik sommer for konsulentene i StudConsult

Denne sommeren har for flere av våre ansatte inneholdt spennende og lærerike dager på prosjekter hos ulike selskaper. Prosjektene har bidratt til økt kompetanse for våre ansatte, som vil ruste bedriften bedre i møte med høstens nye utfordringer. Vi har snakket med noen utvalgte konsulenter om deres erfaringer.

Kristine sin sommer i Cloud Insurance

I sommer og for det kommende året skal jeg jobbe i insurtech-startupen Cloud Insurance, som utvikler og leverer en Software-as-a-Service for forsikringsselskaper. Jeg har jobbet som Business Development intern hos Cloud ved siden av bachelorstudiet, hvilket gjorde det enkelt å takke ja til å jobbe fulltid i ett år før master.

Det å jobbe i en rasktvoksende startup har medført mye ansvar og spennende arbeidsoppgaver fra dag én. Cloud Insurance har gått fra 7 til 18 ansatte på ett år, og vi har stadig nye kundeprosjekter på gang.

Det innebærer at jeg får jobbe med alt fra å være prosjektleder og teste ny funksjonalitet på plattformen, til å drive med PR, være en del av markedsteamet, ha ansvar for rekruttering, føre bilag og utføre finansielle analyser.

Det er motiverende å jobbe i en bransje der mye av digitaliseringen ligger foran oss, og i en bedrift som tar i bruk den nyeste teknologien på markedet. Erfaringene fra StudConsult som prosjektleder og markedsansvarlig har gjort meg bedre rustet til å ta på meg oppgaver og utfordringer i Cloud Insurance.

Det var også via arbeid med StudConsult at jeg fikk kjennskap til selskapet, og som gjorde at jeg søkte.

Mathias sin sommer i ABN AMRO

Denne sommeren hadde jeg et summer internship hos den nederlandske banken ABN AMRO. På deres Oslo-kontor fokuserer de utelukkende på Shipping og Offshore finansiering, restrukturering og kundeoppfølging.

Gjennom sommeren gjorde jeg en utredning av fornybarsektoren med fokus på on- og offshore vind, solcelle energi og hydrogen. Prosjektet ble fremført for hele kontoret.

Andre arbeidsoppgaver var blant annet å forberede materiale til kundepresentasjoner og møter, gjennomføring av ESG analyser og annet forefallende arbeid.

Via StudConsult hadde jeg gjennomført lignende prosjekter for eksterne kunder tidligere. Det var også til stor hjelp at jeg via StudConsult hadde vært med på kurs i blant annet Excel, PowerPoint og prosjektledelse med flinke foredragsholdere.

Moritz sin sommer i EY

I sommer var jeg intern i Technology Transformation avdelingen til EY der jeg jobbet på et stort, offentlig prosjekt. Jeg utarbeidet blant annet en rekke rapporter som nå aktivt brukes i det videre prosjektarbeidet. Som et av forarbeidene til rapportskrivingen gjennomførte jeg en rekke intervjuer for å innhente informasjon.

Jeg kan trygt si at min tid så langt i StudConsult har forberedt meg godt til internshipet. Gjennom både internt arbeid og prosjekter for kunder har jeg opparbeidet meg relevante erfaringer som jeg har dratt nytte av gjennom ukene i EY.

Særlig et prosjekt jeg jobbet på i StudConsult, som blant annet innebar gjennomføringen av intervjuer, bidro til at jeg kunne gjøre en god jobb i sommer.

Camilla sin sommer i DNB Markets

Sommeren 2020 var jeg så heldig å få jobbe som summer intern i DNB Markets på avdelingen Equity Research. Alle internsene ble fordelt på ulike sektorer tidlig, og arbeidsoppgavene var varierte og utfordrende fra første dag.

Selv satt jeg på industriteamet og arbeidet hovedsakelig med å analysere ESG-profilen til industriselskapene DNB Markets har dekning på. ESG blir stadig mer relevant for investorer, hovedsakelig fordi en god ESG-profil kan indikere lavere risiko og dermed en høyere prising.

Det var derfor utrolig spennende å sette seg dypt inn i selskapers strategi og implementering av bærekraftsmål, samtidig som det var krevende å med sikkerhet skille implementering av grønne løsninger fra ren grønnvasking.


Jeg lærte raskt at å arbeide som aksjeanalytiker krever en god struktur og en evne til å sortere ut relevant data effektivt. Min erfaring fra prosjekter i StudConsult, der vi innhenter, analyserer og fremstiller informasjon ofte, kom derfor til stor nytte. Vi har også hatt jevnlig kursing i programmer som Excel og PowerPoint, hvilke begge ble brukt mye i DNB.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK