· Kurs

Hos StudConsult, som hos de fleste andre konsulentselskaper, er alle eksterne prosjekter svært forskjellige. Dette fører til at konsulentene blir utfordret hver gang de blir satt til nytt arbeid. Av den grunn er det svært viktig at de ansatte har god evne til å tilegne seg ny, relevant kunnskap. Kompetanseutvikling går igjen som en av StudConsults kjerneverdier, og dette jobbes med til enhver tid både internt og eksternt. Gjennom tiden i StudConsult deltar konsulentene derfor på flere relevante kurs, gjerne med innhold det ellers ikke er så lett for en student å ta til seg.

Blant eksterne kurs StudConsult har vært på den siste tiden, kan det blant annet nevnes kurs i prosjektledelse, presentasjonsteknikk, Excel, Power Point og case-løsning.

Det siste tilskuddet i rekken av kompetanseutviklingskurs fikk vi hos revisjons- og rådgivningsfirmaet PwC (Pricewaterhouse Coopers). PwC ble i 2018 ranket som det nest største revisjonsselskapet i verden, med en omsetning (i Norge) på hele 2,9 mrd nok.

21. mars møtte 14 konsulenter opp på PwCs kontor i Bjørvika, og ble der introdusert for to av de ansatte i PwC. Turen gikk helt opp til 12. etasje, hvor PwCs Experience Center ligger. Her fikk konsulentene hilse på partner i PwC, Alexander E. Gray, før han tok oss gjennom en rask introduksjon til selskapet. Videre var det duket for felles middag, mingling og nettverksbygging, hvor hele ni ansatte fra PwC hadde satt av tid til å møte oss.

  

  

Da energinivået var påfylt hos konsulentene fra begge virksomheter og alle hadde rukket å bli litt kjent, var det tid for kurs. Temaet for kvelden var et noe ukjent område for konsulentene våre, nemlig teknologi. En overordnet innføring av teknologi og hvordan denne teknologien kan utnyttes, ble gitt ved en presentasjon av engasjerende foredragsholdere. Videre fikk konsulentene opplæring i hvordan de kunne benytte seg av dataanalyseverktøyet Power BI. Etter en hurtig gjennomgang av verktøyet, var det klart for at konsulentene kunne prøve seg på egenhånd. Relevante oppgaver med svært passende vanskelighetsgrad hadde blitt utviklet på forhånd. De ni ansatte fra PwC var alle svært behjelpelige med alle utfordringer som oppstod underveis.

  

  

Power BI var et nytt verktøy for samtlige av konsulentene i StudConsult. Utfordringen ble sett på som svært spennende ifølge flere av konsulentene.

  

  

Tilbakemeldingen fra PwC etter endt kurs var også svært positiv:

“StudConsult er en gjeng svært dyktige studenter som oppfattes som fremoverlente og imøtekommende. Studentene har vist at de følger med på markedstrender, stadig søker ny kompetanse og har praktisk erfaring fra egen konsulentvirksomhet. Vi har stor tro på at StudConsult kommer til å sette et solid fotavtrykk gjennom studietiden, og at studentene kommer til å være attraktive kandidater i senere arbeidsliv.”

 

-Henrik Evensen, Senior Associate, PwC Consulting

Vi sier takk til PwC for denne gang!

Skrevet av Marte Rekkavik

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK