Return to site

En begivenhetsrik sommer for konsulentene i StudConsult

· Intervju,Internship,Deltidsjobb

Over sommeren har mange av konsulentene hos StudConsult hatt spennende deltidsjobber og internship hos flere ulike selskaper. Vi har tatt en prat med noen av dem for å høre mer om hva de har jobbet med og om hvilke erfaringer de har gjort seg underveis.

Marte (23) sin sommer hos Kongsberg Defence & Aerospace

2. året MSc in Business, major Logistics, Operations and Supply Chain Managment

- I sommer har jeg jobbet som intern i teknologi- og forsvarsbedriften Kongsberg Defence & Aerospace (KDA). Jeg har vært ansatt i innkjøpsavdelingen og jobbet som prosjektleder for et automatiseringsprosjekt som blant annet tar for seg strekkodemerking på shippingdokumenter.

- Prosjektet omfatter syv av Kongsberg Aerostructures’ største leverandører, hvilket tilsvarer om lag 50% av ordremengden, og vil bidra til effektivisering og minimering av feil som tidligere stammet fra manuell inntasting. Gjennom prosjektet har jeg blant annet stått ansvarlig for å etablere underlag og krav, samt lede leverandørmøter og følge opp prosessen hos hver enkelt leverandør.

- Å få innsyn i en så unik bedrift som Kongsberg har vært svært givende, spesielt med min bakgrunn som logistikkstudent. Jeg har fått innblikk i både produksjon, innkjøp og shipping, og blitt tildelt mye frihet og ansvar fra start. Det har også vært spennende å se hvordan Kongsberg Gruppen forholder seg til aspekter som bærekraft og det evig skiftende sikkerhetsbildet.

- Gjennom prosjektarbeid og kurs i StudConsult har jeg fått erfaring fra situasjoner som krever at man hurtig setter seg inn i problemer. Jeg har også gjennom kundekontakt i StudConsult blitt tryggere i møter og forhandlinger med samarbeidspartnere, hvilket viste seg å være svært nyttig for mitt prosjekt hos KDA.

Helene Sofie (21) sin sommer hos DNB Asset Management

1. året MSc in Business, major Strategy

- I sommer har jeg vært heldig å få jobbe i DNB Asset Management under prosjektet ESG LAB, sammen med fem andre interns, porteføljeforvaltere og analytikere. Målet med prosjektet er å utvikle finansielle verktøy for ESG-investeringer.  ESG står for environmental, social and governance, og er veldig dagsaktuelt med tanke på taksonomien og kravene som kommer i 2022.

- Med utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål har vi studentene samlet inn, analysert og strukturert primær- og sekundærdata knyttet til hvordan selskaper arbeider med ESG og vannproblematikken. Vannproblematikken er sentralt ettersom havet regnes som den syvende største økonomien i verden og etterspørselen etter ferskvann antas å øke med 50% innen 2050.

- Det har vært en utrolig spennende og lærerik sommer, hvor alle vi interns har fått mye ansvar og tillit fra dag en. Gjennom internshipet har jeg lært mye nytt om ESG, analyse og fått innsyn i  hvor mange interessante arbeidsoppgaver som finnes i finansbransjen. Prosjektet er omfattende, og jeg gleder meg til å fortsette med det utover høsten ved siden av studie og StudConsult.

- StudConsult har absolutt hjulpet meg på veien gjennom alle ledd. I StudConsult har jeg helt siden første klasse på BI fått mulig til å holde dialog med selskaper, analysearbeid gjennom prosjekt og jobbe sammen i et team for å levere et godt produkt.

Vilde (23) sin sommer hos Cloud Insurance

2. året MSc in Business Analytics

- Denne sommeren jobbet jeg som Business Development intern i start-up bedriften Cloud Insurance. De er et insurtech firma som jobber med å digitalisere forsikringsbransjen ved å utvikle og levere SAAS for ulike forsikringsselskaper.

- Det er veldig spennende å jobbe i en bedrift som opererer innenfor et voksende marked der det er noe nytt som skjer hver dag. Gjennom sommeren har jeg blant annet utarbeidet konkurranseanalyser, kostnadsanalyser og markedsanalyser.

- I tillegg bidrar jeg også med ulike administrative oppgaver, noe jeg synes er spennende da man lærer å kjenne bedriften. Det er veldig motiverende å jobbe i et dynamisk miljø slik start-up-bedrifter ofte er, og man får prøvd ulike arbeidsoppgaver som man vanligvis ikke får gjøre i en større bedrift.

- Gjennom min tid i StudConsult har jeg utvidet nettverket og det har vært veldig lærerikt å samarbeide med motiverte og flinke studenter. Det var gjennom nettverket i StudConsult som gjorde meg oppmerksom på Cloud Insurance. Vi har også vært gjennom ulike kurs som har gitt god innsikt til en eventuell kommende konsulentjobb.

Valentina (25) sin sommer hos Hydro

2. året Double degree: MSc in Business, major Finance (BI) / MSc in Creative Business & Social Innovation (EDHEC)

- Denne sommeren har jeg vært så heldig å få jobbet som intern hos Hydro ASA, i avdelingen Aluminium Metal (AM) Finance, hvor det var et 8-ukers langt program med utfordringer i alle veier.

- Det jeg jobbet med var både direkte tilknyttet til avdelingene og på kryss av ulike avdelinger. Mine to største prosjekt som strakk seg parallelt gjennom hele sommeren var mest analysebasert.

- Det ene prosjektet handlet om å benchmarke de ulike støperiene som Hydro har i Norge. Her så jeg på forskjellene mellom dem og satte de opp mot hverandre. Jeg fikk brukt Excel og PowerPoint mye. Videre hadde jeg en presentasjon av arbeidet mitt og fikk lære hvordan jeg kunne bruke PowerBi til å lage et flott dashboard.

- Det andre prosjektet handlet om å effektivisere allerede eksisterende data. Hvor jeg jobbet med å lage en periodisering av årlig forecast. Dette skulle i en senere anledning kunne bli automatisk input til deres HFM system.

- Utover dette var det en case som skulle gjøres gjennom hele sommeren. Her var alle Interns delt opp på tvers av avdelingene og skulle møtes jevnlig. Caset handlet om batterier og dets potensielle marked.

- Jeg jobbet mye alene og fikk lære masse om hvordan deres industri fungerer. På samme tid fikk jeg lære hvordan andre industrier påvirker deres. Jeg fikk også tildelt en helt fantastisk buddy i avdelingen, som var tilgjengelig hele tiden. Vedkommende hadde jobbet hele karrieren sin i Hydro og kjente selskapet ut og inn. Dermed var terskelen for å spørre om hjelp lav.

- Internshipet har vært en fantastisk opplevelse, og jeg har fått et godt Inntrykk av selskapet og dens sektor. Jeg ønsker å trekke frem at det å ha jobbet i en så stor bedrift har vært særdeles givende. Alle du møter jobber med forskjellige ting og du har mulighet til å lære av dem. Alle er også svært imøtekommende og behjelpelig på all fronter. Anbefaler alle sterkt å søke hit og få den samme opplevelsen.

Skrevet av Viljar Engesund Smith

Våre tidligere artikler

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK