Return to site

Broadnet

Prosjekt gjennomført av StudConsult

Dette prosjektet ble gjennomført og levert høsten 2012. Broadnet hadde tidligere gjennomført en omfattende markedsføringskampanje i deler av Nord-Norge. De benyttet seg av en rekke tiltak, som reklame på TV-skjermer, bannere, radiokanaler, avisannonser og annonser på egnede internett-sider. Videre ønsket altså Broadnet å måle effekten av denne kampanjen og se hvilke deler som var mest effektive. Broadnet tok derfor kontakt med Studconsult høsten 2012.

Etter at Studconsult og Broadnet hadde fått en felles forventningsavklaring om hva som kunne gjøres, satte konsulentene i Studconsult igang med prosjektet. Etter å ha utarbeidet relevante spørsmål og skjemaer, ble det gjennomført 150-200 telefonintervjuer. Svært mange konsulenter var engasjert i telefonintervjuene, da dette var en tidkrevende del av prosjektet. En rekke spørreundersøkelser ble også gjennomført, ved hjelp av det nettbaserte verktøyet «Questback» som er spesiallaget for nettopp spørreundersøkelser. Studconsult innhentet data fra det relevante segmentet for Broadnet.

Da datainnsamlingen var gjennomført ble informasjonen sortert og behandlet i Excel. Her analyserte konsulentene datamaterialet og utarbeidet grafer, figurer og tabeller for å illustere resultatene. De aller fleste spørsmålene fikk en egen tabell, hvor det ble supplert med kommentarer fra konsulentene der det var relevant. Produktet Studconsult leverte var i tre deler, hvor PowerPoint-presentasjonen ble fremført for Broadnet av prosjektleder.

1. Skriftlig rapport som inneholdt blant annet:
Oppsummering og konklusjoner, Broadnets synlighet, effekten av kampanjen, kundenes betalingsvillighet, kundenes kunnskap om markedet, kartlegging av konkurrenter, kundenes forventning av produktet.

2. Powerpoint-presentasjon som inneholdt blant annet:
Kort om bakgrunnen for prosjektet, resultater fra hvert enkelt spørsmål som ble stilt, kommentarer til svar, en liste over avvik i undersøkelser,

3. Excel-fil som inneholdt blant annet:
Alt av innsamlet data for at Broadnet kan ta en nærmere titt på enkelte spørsmål.

Broadnet var svært fornøyde med prosjektet og Studconsults innsats.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK