Return to site

Analyse av brennevinmarkedet i London

Startup-selskapet Nuet Aquavit er i ferd med å lansere sine første produkter i Storbritannia
og Norge, og ville derfor ha bedre innsikt i markedene før lansering. Nuet produserer en helt
ny type akevitt, og hovedutfordringen deres var å finne ut hvordan en slik brennevin vil bli
tatt i mot blant de ulike kundegruppene. Nuet tok kontakt med StudConsult, og etter
planlegging og møtebooking dro to av våre konsulenter til London for å møte forbrukere og
en rekke relevante aktører i bransjen. På bakgrunn av intervjuene utarbeidet StudConsult en
rapport om markedet som vil være verdifull i Nuet’s videre strategi.

Det er ekstra spennende å få jobbe med en innovativ og fremoverlent startup som skal fronte norske verdier. Det viktigste i denne markedsanalysen var å finne ut hvordan Nuets fremtidige kunder vil respondere på produktet, og hva forbrukerne i London faktisk etterspør og forventer.

Prosjektleder, Kristine Wilhelmsen

Nuet Aquavit er en mildere og friskere akevitt som primært skal brukes i drinker. Det er en ny type akevitt av høy kvalitet, som derfor ligger i det øvre
prissjiktet. For et slikt high-end produkt er det spesielt viktig å ha nok innsikt i preferansene
til forbrukere, barer, restauranter, distributører og andre potensielle kunder.

Nuet Dry Aquavit, som er det første produktet vi launcher, er noe verden aldri har sett maken til før. Det er en moderne tolkning av nesten 500 år med tradisjon. Derfor var det viktig for oss å lære mer om vårt hovedmarked London, for å vite hvordan vi best kunne markedsføre et slikt unikt produkt. StudConsults arbeid gav oss innsikt i hva innkjøpere og konsumenter legger vekt på når de gjør sine innkjøp av sprit, og deres
oppfatning av Skandinavia og skandinaviske verdier. Denne kunnskapen, pluss det faktum at vår akevitt fungerer ekstremt bra med tonic, var bidragsytere til vår avgjørelse om å markedsføre Nuet Dry Aquavit som det den i realiteten er; en ny og frisk erstatning til gin.

Founder og CEO i Nuet, Morten Pharo Halle

Dybdeintervjuene avdekket spesifikke preferanser rundt drinker, merker og vaner, og
holdninger til Skandinavia og Nuet. StudConsult opptrådte som en nøytral part for å få så
ærlige svar som mulig fra aktørene, men det var gøy å kunne videreformidle den svært gode
responsen på produktet til kunden, sier konsulent Marte Rekkavik. Rapporten gir en oversikt
over intervjuene med forbrukere og barer, samt en oppsummering av de viktigste funnene
fra analysen. Med en god blanding av dyktige master- og bachelorstudenter kunne
StudConsult levere en rapport av høy kvalitet til svært konkurransedyktige priser, som også
passer til startup-budsjettet.

Å være prosjektleder for første gang var utfordrende, men veldig gøy - spesielt når man har et dyktig team med konsulenter rundt seg. Det var også lærerikt å få innsikt i startfasen til en startup, og jeg gleder meg til å følge med på Nuet videre.

Prosjektleder, Kristine Wilhelmsen

Å jobbe med StudConsult var rett og slett veldig bra. De var ekstremt profesjonelle, og ikke minst fleksible, som er viktig i prosjekter som dette, og ellers i arbeidslivet. De hadde fokus på å lytte til hva vi i Nuet trengte, svarte kjapt på henvendelser, brukte sunn fornuft underveis, og leverte til slutt et veldig bra produkt. Jeg kan med glede anbefale StudConsult til hvem som helst, og jeg tipper det ikke er siste gang Nuet kommer til å bruke dem.

Founder og CEO i Nuet, Morten Pharo Halle

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK